Koffein og risikofaktorer for hjertekarsygdomme

Størstedelen af de prospektive kohortestudier af kaffe-/koffeinforbrug har ikke konstateret nogen skadelige virkninger på hjertekarsystemets funktioner. Der var ingen sammenhæng mellem indtag af koffein og hjerterytmeforstyrrelser29, hjerteflimmer30 eller hjertevariabilitet31, hvilket viser, at grupper med disse symptomer ikke behøver at undgå at indtage koffein. I tilfælde af hjertesvigt og hjertekarsygdomme har undersøgelserne fokuseret på kaffe, og derfor kan andre indholdsstoffer i kaffen end koffein være involveret i de positive virkninger, der er observeret i forhold til disse tilstande. Der er en omvendt sammenhæng mellem moderat kaffeforbrug og risikoen for hjertesvigt, og den mest udtalte omvendte sammenhæng er konstateret ved et forbrug på 4 kopper om dagen32. Kaffedrikning forøger heller ikke den langsigtede risiko for hjertekarsygdomme, men ser ud til at reducere den hos kvinder33.

Yderligere oplysninger om kaffe og hjertets helbred findes her.

Koffein og blodtrykket
Koffein har en lettere, forbigående blodtryksøgende virkning. I små doser kan det sammenlignes med den forbigående blodtryksstigning, der opleves under en samtale. En metaanalyse af 16 undersøgelser fandt, at indtagelse af koffein medfører en forbigående blodtryksstigning på i gennemsnit 4,16 mmHg (2,13-6,20) for det systoliske blodtryk og 2,41 mmHg (0,98-3,84) for det diastoliske blodtryk. På den anden side fører kaffedrikning til ganske moderate, ikke-signifikante blodtryksstigninger [systolisk: 1,22 mmHg (0,52-1,92) og diastolisk: 0,49 mmHg (0,06-1,04)]. Koffein påvirker ikke pulsen34.

Forskellen mellem kaffes og koffeins virkning på blodtrykket afspejler tilstedeværelsen af andre indholdsstoffer i kaffe, som dæmper koffeinens virkning. Den risiko for forhøjet blodtryk, der forbindes med indtagelse af koffein, kan afhænge af P450-1A2-genotypen, hvor personer med langsomt koffeinomsætning har højere risiko for forhøjet blodtryk35. Generelt set er koffeinindtag ikke forbundet med forhøjet risiko for forhøjet blodtryk36.

Yderligere oplysninger om kaffe og blodtryk findes her.

Koffein og kolesterol
Der er ingen forbindelse mellem koffeinindtagelse og forhøjet kolesterolniveau. En nyere undersøgelse af personer, der tager medicin indeholdende koffein, fandt ingen forbindelse mellem koffeinkoncentrationer og koncentrationen af total – eller LDL-kolesterol37. Situationen er noget anderledes for kaffe. Ifølge en metaanalyse har filterkaffe praktisk taget ingen indvirkning på kolesterolniveauet i serum. Indtagelse af ufiltreret kaffe kan derimod øge blodets koncentration af total og LDL-kolesterol 38 på grund af andre indholdsstoffer i kaffe. Disse virkninger på kolesterolniveauet er forbigående og mindskes, når forbruget af ufiltreret kaffe ophører.

Yderligere oplysninger om kaffe og kolesterol findes her.

Koffein og homocystein
Der er nogen evidens for, at et stort kaffeindtag kan forøge niveauerne af homocystein i blodet. Koffein forøger også homocystein-niveauet, men fem gange mindre end kaffe39. Det er dog stadig uklart, om en reduktion af homocystein-niveauet resulterer i en lavere risiko for hjertekarsygdomme, og der er ikke påvist en kausal relation mellem høje niveauer af homocystein og hjertekarsygdomme.

Modtag nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbrev, når der er noget nyt om kaffe og helbred.