Oversigt

Ny opdateret rapport og forskning om kaffens påvirkning på hjertekarsygdomme – Link

Kardiovaskulær sygdom

  • Generelt findes ikke systematisk sammenhæng mellem kaffeindtag og iskæmisk hjertesygdom. Der er imidlertid nogen variation mellem resultaterne og moderat kaffeindtag er muligvis forbundet med en let nedsat risiko for iskæmisk hjertesygdom blandt kvinder.
  • Der er generelt ikke sammenhæng mellem kaffeindtag og risiko for apopleksi blandt kvinder. Et enkelt stort studie har dog fundet en svag beskyttende effekt blandt kvinder.
  • Ud fra de foreliggende studier påvirker kaffeindtag ikke risikoen for at udvikle atrieflimren.

Blodtryk

  • Selv om sammenhænge mellem kaffe og blodtryk ikke er endelig afklaret tyder den foreliggende evidens på at regelmæssig indtagelse af koffeinholdig kaffe ikke øger risikoen for hypertension.

Kolesterol

  • Indtag af filterkaffe er ikke forbundet med en systematisk øgning i total- eller LDL kolesterol. Kaffebrygningsmetoder, som tillader cafestol og kahweol at gå over i den bryggede kaffe (kogekaffe, stempelkaffe) hæver generelt niveauet af totalkolesterol i serum, og hovedsageligt LDL.

Endotelfunktion

  • To mindre studier har fundet en reduceret flow-medieret dilatation kort efter kaffeindtag. Der er behov for yderligere studier, før der kan drages konklusioner af betydningen af denne effekt.

Homocystein

  • Der er en vis evidens for, at et stort kaffeindtag kan forøge niveauerne af homocystein i blodet. Betydningen af dette er uklar idet der ikke er påvist en kausal relation mellem høje niveauer af homocystein og kardiovaskulær sygdom.

Patientstudier

  • Antallet af rapporterede studier af patienter ser ud til at være stigende. Resultaterne af disse studier bør tolkes med forsigtighed. Ekstrapolation af disse resultater til raske mennesker er problematisk. Den slags patientstudier vil primært have værdi for udvikling af behandlinger.

Mekanismer

  • De mekanismer, der ligger til grund for sammenhængene mellem kaffeindtag og nedsat risiko for apopleksi samt for potentielle sammenhænge med risikofaktorer for iskæmisk hjertesygdom, kræver yderligere undersøgelse. Det er usandsynligt, at koffein alene er ansvarlig for den observerede effekt.

Modtag nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbrev, når der er noget nyt om kaffe og helbred.