Anbefalinger for koffeinindtag under graviditet

Begrænsning af koffein under graviditet – et interventionsstudie

En gennemgang af litteraturen27 undersøgte den kliniske baggrund for at begrænse mødres koffeinindtagelse på føtale og neonatale resultater samt graviditetsudfald.

Forfatterne udvalgte kun ét dansk studie, der opfyldte kriterierne for et kontrolleret studie:

Kvinder blev før 20. graviditetsuge randomiseret til at drikke koffeinholdig pulverkaffe (568 kvinder) eller koffeinfri pulverkaffe (629 kvinder). Studiet fandt, at en reduktion af koffeinindtagelsen på gennemsnitligt 182 mg/dag (ca. 2 almindelige kopper kaffe) hos regelmæssige kaffedrikkere i 2. og 3. trimester ikke påvirkede fødselsvægten eller gestationslængden. Ifølge studiet er evidensen utilstrækkelig til at bekræfte eller modbevise effekten af at undgå koffein på fødselsvægt eller andre graviditetsudfald, og at der er behov for flere dobbeltblindede, randomiserede, kontrollerede kvalitetsstudier for at afgøre, om koffein har nogen effekt på graviditetsudfald27.


Officielle anbefalinger for koffeinindtagelse under graviditet

En artikel af Weng et al., publiceret i 200811, skabte nogen forvirring omkring det sikre niveau for koffeinindtagelse under graviditet og fik forskellige organisationer til at rådgive forskelligt.

Efter forskning28 udført i Storbritannien på nogenlunde samme tid foreslår Food Standards Agency en øvre grænse for gravide kvinder på 200 mg koffein* om dagen fra alle kilder, og dette niveau er det samme som det, der anbefales af March of Dimes i USA.

Men i USA foreslår American Dietetic Association også i deres hensigtserklæring fra 2008 at opretholde den tidligere almindeligt accepterede grænse på 300 mg om dagen som en sikker øvre grænse, og det er på linje med det råd, der gives af EU’s Videnskabelige Komité for Fødevarer, som fastslår, at “selv om indtagelse (af koffein) på op til 300 mg/dag ser ud til at være sikkert, er det fornuftige spørgsmål vedrørende effekt på graviditet og afkommet ved regelmæssig indtagelse på over 300 mg/dag fortsat ubesvaret” 29.

Endvidere konkluderede en metaanalyse fra 2014, at der ikke er tilstrækkelige beviser til at støtte yderligere reduktioner i det maksimalt anbefalede indtag af koffein, men at en opretholdelse af den nuværende anbefaling er en fornuftig forholdsregel30.

* En almindelig kop filterkaffe i DK indeholder omkring 100 mg koffein

Modtag nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbrev, når der er noget nyt om kaffe og helbred.