Kaffeindtag og risiko for apopleksi

I de senere år har fire studier undersøgt kaffeindtag og risiko for apopleksi.

Det største er et prospektivt kohortestudie9 fra US Nurses’ Health Study (studie af amerikanske sygeplejerskers helbred) med 83.076 kvindelige deltagere, der blev fulgt med gentagne målinger i 24 år, og med 2.280 tilfælde af apopleksi og hæmoragia cerebri. De fandt at kaffeindtag efter multivariat justering var associeret med en reduceret risiko med en dosis-respons sammenhæng. Sammenhængen syntes stærkere i gruppen af tidligere rygere og aldrig-rygere end blandt rygere. Også koffeinfri kaffe var associeret med lavere risiko. Forfatterne konkluderede, at kaffeindtag muligvis i beskeden grad kan reducere risikoen for apopleksi hos kvinder.

De tre andre studier, to prospektive kohortestudie fra henholdsvis Holland5 og Japan6, og et case-kohorte-studie fra Holland10 omfattede alle både mænd og kvinder. Ingen af disse tre studier observerede nogen sammenhæng mellem kaffeindtag og apopleksi.

I et studie af tromboembolisme hos kvinder med 37.393 deltagere, der blev fulgt i 19 år, og 1.950 hændelsestilfælde, sås der ingen statistisk signifikant sammenhæng med kaffe11.

Modtag nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbrev, når der er noget nyt om kaffe og helbred.