Oversigt

  • Flere epidemiologiske studier tyder på, at et regelmæssigt, livslangt moderat forbrug af kaffe/koffein kan forhale fysiologisk, aldersrelateret kognitivt forfald, især hos kvinder og specielt hos personer over 80 år.
  • Selv om forskningen peger mod en omvendt sammenhæng mellem et livslangt forbrug af kaffe og risikoen for at udvikle Alzheimers sygdom, varierer resultaterne, og der mangler stadig prospektive studier af større kohorter.
  • Der er en betydelig epidemiologisk forskning, der rapporterer om en omvendt sammenhæng mellem forbrug af kaffe og risiko for udvikling af Parkinsons sygdom.
    • Relationen er dosisafhængig og taler  til fordel for en mulig kausal virkning.
    • Ifølge dyreeksperimenter er det sandsynligt, at koffein i kaffe er den væsentligste ansvarlige komponent for kaffens potentielle, forebyggende virkning på Parkinsons sygdom.
  • Virkningsmekanismerne, der ligger til grund for kaffebestanddeles neuroprotektive virkninger, er stadig uklare. Koffein spiller sikkert enrolle ved at modvirke adenosin-A2A-receptorer, men andre kaffekomponenters virkning på hjernens vaskulære system, blod/hjerne-barrieren og inflammation er også blevet identificeret.

Modtag nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbrev, når der er noget nyt om kaffe og helbred.