Kaffeforbrug og cancer i fordøjelseskanalen

Kaffe og cancer i oesophagus

En nyere litteraturgennemgang poolede data fra 22 studier (17 case-control-studier, to poolede analyser og tre kohortestudier, 14 med oprindelse i USA og Europa) publiceret mellem 1974 og 2008, som undersøgte forbindelsen mellem forbruget af kaffe og risikoen for oesophaguscancer9.

De fleste studier viste en uændret eller reduceret risiko for oesophaguscancer ved et forbrug på tre eller flere kopper kaffe om dagen. Hovedparten af studierne fandt imidlertid en forøget risiko i takt med temperaturstigning i varme drikke.

Der er mulige bias, da den nøjagtige kaffetemperatur, indtagelsesmængde og -hyppighed samt den eksakte type oesophaguscancer er ukendt 9.

Kaffe og cancer i mavesækken

En systematisk gennemgang og en metaanalyse af 23 studier10 viste ikke nogen sammenhæng mellem kaffeforbrug og udviklingen af cancer i mavesækken. Dette var tilfældet i både kohortestudier (relativ risiko 1,02) og case-control-studier (relativ risiko 0,97).

Kaffe og cancer mundhule, pharynx og larynx

En metaanalyse11 af observationsstudier publiceret mellem 1989 og 2009 viste en poolet 36 % reduceret risiko for cancer i mundhulen/pharynx (relativ risiko 0,64) for kaffedrikkere med det højeste forbrug (3-5 og flere kopper om dagen) versus det laveste forbrug (op til én kop om dagen) baseret på i alt 2.633 tilfælde fra ét kohortestudie og otte case-control-studier. Derimod var der ingen forbindelse mellem kaffeforbrug og larynxcancer.

Kaffe og levercancer

Levercancer er den femte almindeligste type cancer på verdensplan, og den 14. almindeligste i Europa5. Studier, der undersøger forbindelsen mellem kaffeforbrug og risiko for levercancer, har fundet en omvendt sammenhæng, og kaffeforbrug ser ud til at være forbundet med en langsommere progression af leversygdom.

Tre metaanalyser6-8, herunder 15 case-control-studier og otte kohortestudier, viste en klar reduktion i risikoen for at udvikle levercancer. Denne risikoreduktion nåede en middelværdi på 30 % hos kaffedrikkere versus ikke-kaffedrikkere, med op til 55 % lavere risiko for personer med et stort kaffeforbrug (relativ risiko 0,45). Risikoreduktionen nåede op på 23 % for hver kop kaffe indtaget dagligt i case-control-studier og 25 % i kohortestudier12.

Ydermere reduceres risikoen for, at hepatitis C udvikler sig til cancer, med 22 % for hver kop kaffe, der indtages, og ved mindst tre kopper dagligt reduceres risikoen for sygdomsprogression med 62 %13.

Der er på nuværende tidspunkt foreslået to mekanismer mht. sammenhængen mellem kaffe og en reduceret risiko for at udvikle levercancer og langsommere progression af leversygdom6, 7, 12, 13.

  1. Cirrose er en vigtig risikofaktor for udviklingen af levercancer, og det er påvist, at kaffe hæmmer stigningen af levertransaminaser, markører for leversygdom.
  2. Måske reducerer kaffe niveauet af cirkulerende jern og som følge deraf risikoen for hepatisk karcinogenese.

 

Antioxidanters og andre kaffekomponenters rolle er endnu ikke undersøgt.

Kaffe og cancer i pancreas

I 1990 mente det internationale agentur for kræftforskning (IARC), at evidensen for en forbindelse mellem kaffe og pancreascancer var utilstrækkelig. De positive resultater fra de første studier, der blev publiceret i 1970 og 1981, blev tilskrevet forvekslinger, der kom fra polystyrenkopper, der blev brugt til servering af kaffe, pesticider indeholdt i kaffebønner eller forurening med toksiner under transport. Ydermere var kontrolpersonerne i disse studier patienter, som havde gastrointestinale problemer, der sandsynligvis ville påvirke, dvs. reducere, deres kaffeforbrug6.

Efter IARC-studiet inkluderede rapporten fra WCRF (World Cancer Research Fund) fra 2007 en metaanalyse af 37 case-control-studier og 18 kohortestudier, som fandt en relativ risiko på henholdsvis 1,04 og 1,00 hos kaffedrikkere versus ikke-kaffedrikkere8. Med andre ord gav kaffeforbrug ikke øget risiko for at udvikle pancreascancer.

Efter denne metaanalyse observerede et stort japansk kohortestudie14 med involvering af 102.137 deltagere, der blev fulgt gennem 11 år, ikke en forøget risiko ved kaffeforbrug.

Studiet viste en reduceret risiko hos mænd, der indtog tre kopper kaffe dagligt, sammenlignet med ikke-kaffedrikkere.

Kaffe og kolorektal cancer

Kaffeforbrug synes at have en moderat, gunstig effekt på risikoen for kolorektal cancer, og den er konstant på tværs af studiedesign (hospitals- vs. populationsbaseret), geografiske områder og forskellige forvekslingsfaktorer.

  • I 2004 blev der publiceret en metaanalyse af kaffe og kolorektal cancer15. Den omfattede tre kohortestudier og 15 case-control-studier fra Japan, otte europæiske lande, Argentina og USA og indeholdt 8.713 tilfælde af cancer, der forekom hos 147.227 personer. Kohortestudierne fandt ingen sammenhæng, mens case-control-studierne fandt en relativ risiko på under 1 generelt15.
  • En anden metaanalyse af fem kohortestudier og 12 case-control-studier, der omfattede 6.192 tilfælde af kolorektal cancer, fandt en 24 % lavere risiko (relativ risiko 0,76) hos forsøgspersonerne med et stort kaffeforbrug (mindst fire kopper/dag) sammenlignet med ikke-kaffedrikkere16.
  • Ligeledes viste en tredje og nyere metaanalyse fra 201017, der omfattede 24 case-control-studier, en risikoreduktion på 17 % hos kaffedrikkere med et fald i risiko på 6 % for hver kop indtaget kaffe sammenlignet med ikke-kaffedrikkere og en 30 % lavere risiko (relativ risiko 0,70) for kolorektal cancer hos de største kaffeforbrugere.
  • To andre japanske kohortestudier, der omfattede henholdsvis 31.550 og 96.000 forsøgspersoner, viste en risikoreduktion på 56 % ved tre eller flere kopper om dagen, men kun hos kvinder18-19.

Kun én metaanalyse17 viser en dosis-responsrelation, som tyder på enten en tærskeleffekt eller en forskel mellem kaffedrikkere og ikke-kaffedrikkere6.

Den omvendte sammenhæng mellem kaffeforbrug og risiko for kolorektal cancer er blevet tilskrevet en række faktorer15-17, herunder:

  • De anti-karcinogene egenskaber ved diterpener og antioxidanter i kaffe.
  • Kaffens evne til at fremkalde udskillelse af galdesyrer og neutrale steroler i colon.
  • Stimuleringen af colons motilitet, hvorved den tid mutagener er i kontakt med tarmslimhinden, reduceres.
  • Koffeins hæmning af væksten af coloncancerceller.

Modtag nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbrev, når der er noget nyt om kaffe og helbred.