Oversigt

  • Sammenhængen mellem kaffeindtag og risiko for type 2-diabetes er veldokumenteret i flere forskellige populationer, som viser en overensstemmende dosis-respons relation, dvs. lavere risiko ved højere forbrug. Hver ekstra kop kaffe op til 6-8 kopper/dag (almindelig eller koffeinfri) er forbundet med en 5-10 % lavere risiko for at udvikle type 2-diabetes.
  • Den statistisk signifikante sammenhæng er, sammen med den tydelige dosis-respons sammenhæng (lavere incidens med større kaffeforbrug), en kraftig indikation på, at der er tale om en reel sammenhæng mellem moderat kaffeindtag og en lavere risiko for type-2 diabetes.
  • Hvad der stadig mangler, er en plausibel årsag-virknings mekanisme, der forklarer denne sammenhæng. De aktuelle fund er stadig kontroversielle, selv om nye observationer af kaffeforbrugs gunstige effekt på visse markører for subklinisk inflammation er lovende.
  • Studier, der er publiceret gennem de sidste fem år, tyder samstemmende på, at et regelmæssigt, moderat kaffeforbrug er forbundet med en nedsat risiko for at udvikle type 2-diabetes.

Modtag nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbrev, når der er noget nyt om kaffe og helbred.