Baggrundsinformation

Cancer i Europa

Over 24,5 mio. mennesker verden over lever med cancer, og én ud af tre vil få stillet diagnosen cancer på et eller andet tidspunkt i deres liv1. I Europa er der aktuelt 3,4 mio. tilfælde af cancer2, og det årlige antal af nydiagnosticerede cancertilfælde er steget med 300.000 siden 20043. Cancer er årsag til 20 % af dødsfaldene i den europæiske region og er den vigtigste årsag til dødsfald og morbiditet i Europa efter kardiovaskulære sygdomme4. I 2008 var de mest almindelige cancere i Europa tarm-, mamma-, lunge- og prostatacancer, som tilsammen tegnede sig for næsten 50 % af alle cancertilfælde5.

Kaffe og risiko for cancer

Der har været en løbende debat om forbindelsen mellem kaffeforbrug og cancer siden begyndelsen af 1970’erne efter en undersøgelse, der fandt en positiv sammenhæng mellem kaffe og cancer. Debatten blev et vigtigt tema i 1981, da to undersøgelser viste, at kaffe formentlig øgede risikoen for pancreascancer. I 1990 klassificerede det internationale agentur for kræftforskning (IARC) kaffe i gruppe 2B (måske kræftfremkaldende hos mennesker), idet der blev taget hensyn til, at der var begrænset evidens for, at kaffedrikning var kræftfremkaldende i urinblæren hos mennesker, og at der var utilstrækkelig human evidens for, at kaffedrikning var kræftfremkaldende i pancreas, ovarierne og andre lokalisationer, idet risiko, bias eller forveksling ikke kunne udredes med rimelig sikkerhed.

Siden da har ca. 500 epidemiologiske studier med oprindelse i Amerika, Europa og Japan været fokuseret på den potentielle forbindelse mellem kaffedrikning og risikoen for at udvikle cancer. Flere nyere undersøgelser har foretaget omfattende gennemgange af data vedrørende kaffedrikning og risikoen for forskellige cancerformer6-8.

Modtag nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbrev, når der er noget nyt om kaffe og helbred.