Oversigt

  • Tre metaanalyser konkluderer, at de tilgængelige prospektive kohorte- og case-control studier alle viser en omvendt sammenhæng eller association mellem et moderat kaffeindtag og levercancer, tydende på, at et øget indtag af kaffe måske kan reducere risikoen for levercancer.
  • Resultaterne fra de prospektive kohortestudier tyder på en dosis-respons relation. Indtagelse af to ekstra kopper kaffe om dagen er forbundet med en 43 % reduktion af risikoen for at få levercancer hos personer, som typisk indtager mellem én og fem kopper kaffe dagligt.
  • Der er publiceret mange studier, men resultaterne skal vurderes med forsigtighed, i forhold til svagheder i designet og/eller det lave antal deltagere, der ofte indgår i studierne.
  • Et bemærkelsesværdigt studie med patienter med fremskredet hepatitis C relateret leversygdom tyder på, at et regelmæssigt, moderat indtag af kaffe er forbundet med lavere sygdomsprogressions rater.
    • Det er endnu ikke klart om og i hvilken grad koffein er impliceret i den omvendte sammenhæng mellem kaffeindtag og udvikling ad disse leversygdomme. Flere mulige virkningsmekanismer undersøges.
    • Den vigtigste primære koffeinmetabolit, paraxanthin, ser ud til at undertrykke syntesen af CTGF (connective tissue growth factor (bindevævsvækstfaktor)) via en kaskade af reaktioner, som efterfølgende forsinker progressionen af leverfibrose, cirrose og levercancer.
    • Andre alternative mekanismer relateres til cafestol og kahweols antikarcinogene effekt og muligvis til chlorogen- og kaffesyres anti-virale effekter.

Modtag nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbrev, når der er noget nyt om kaffe og helbred.