Fakta til sundhedsprofessionelle

Det, som aktive mennesker spiser og drikker, påvirker deres præstationer. Anbefalingerne for sportsernæring spænder fra råd om at følge de generelle principper for en sund kost til personer, der deltager i et almindeligt fitness-program, til en individualiseret kost samt tilskud til topatleter. Gå ind på http://www.jissn.com/content/7/1/5 for at se de specifikke anbefalinger fra The International Society of Sports Nutrition1.

Effekten af kaffe og i særdeleshed af koffein på sportspræstationer er blevet grundigt undersøgt. Hensigtserklæringen for 2010 fra The International Society of Sports Nutrition om koffeintilskud og sportspræstationer findes på http://www.jissn.com/content/7/1/5.


Koffein ,er et middel, der forbedrer ydeevnen i højintensitet øvelser (ergogent hjælpemiddel)

  • Der er videnskabelig evidens for, at koffein i kaffe kan være et ergogent hjælpemiddel, dvs. at det kan forbedre den fysiske præstation.
  • Koffeins effekt er mest udtalt ved udholdenhedssport (aerob aktivitet), som varer i mere end fem minutter. Koffein ser både ud til at forbedre ”time trial-præstationer”2 (dvs den tid, det tager at gennemføre en bestemt opgave) og muligvis kunne reducere muskelsmerter3.
  • Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) meddelte for nylig, at der ses en årsagsvirknings-sammenhæng mellem indtagelse af koffein og forbedret udholdenhedspræstation (3 mg/kg legemsvægt en time før aktivitet), udholdenhedskapacitet (3 mg/kg legemsvægt en time før aktivitet) og en reduktion i opfattelsen af anstrengelse (4 mg/kg legemsvægt en time før aktivitet)4.
  • Selv om koffein også ser ud til at forbedre præstationen ved visser typer kortvarig fysisk aktivitet ved høj intensitet (anaerob aktivitet) hos specielle grupper, f.eks. trænede atleter, der udfører intermitterende fysisk aktivitet og holdsport5, er den samlede evidens for en effekt af koffein på kortvarige fysiske aktiviteter ved høj intensitet stadig ikke overbevisende. EFSA mener ikke, at der er tilstrækkelig forskning, der viser en generel årsagsvirkningssammenhæng mellem koffein og anaerobe præstationer 4.
  • I begge tilfælde udøver koffein højst sandsynligt sin effekt via en forøget produktion af adrenalin, hvilket stimulerer energiforbrændingen og forbedrer blodgennemstrømningen i muskler og hjerte2,6.
  • Koffein kan muligvis moderere udmattelse og påvirke vurderingen af anstrengelse, opfattede smerter og energiniveauer, som tilsammen sandsynligvis fører til en forbedret præstation.
  • Den Internationale Olympiske Komite fjernede koffein fra sin liste over forbudte stoffer i januar 2004..

 

Referencer

1.
Kreider et al. (2004) ISSN exercise and sport nutrition review: research and recommendations. J. Int. Soc Sports Nut: 7: 7

2.
Ganio M. S. et al. (2009) Effect of Caffeine on Sport-Specific Endurance Performance: A Systematic Review. Strength and Conditioning Research, 23(1):315-24.

3.
Gliottoni R.C. et al. (2009) Effect of Caffeine on Quadricep Pain During Acute Cycling Exercises in Low Versus High Caffeine Consumers. Intern. J. Sport Nutrition Exercise Metabolism, 19, 150-161

4.
EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA) (2011). Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to caffeine and increase in physical performance during short-term high-intensity exercise (ID 737, 1486, 1489), increase in endurance performance (ID 737, 1486), increase in endurance capacity (ID 1488) and reduction in the rated perceived exertion/effort during exercise (ID 1488, 1490) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/2006. EFSA Journal;9(4):2053 [24 pp.].doi:10.2903/j.efsa.2011.2053

5.
Astorino T.A. et al. (2009) Efficacy of Acute Caffeine Ingestion for short-term high-intensity exercise performance: A Systematic Review. J Strength and Conditioning Research, 42 (12)

6.
Davis J.K. et al. (2009) Caffeine and Anaerobic Performance – Ergogenic Value and Mechanisms of Action. Sports Medicine, 39, 813-832

Modtag nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbrev, når der er noget nyt om kaffe og helbred.