Faktablad til sundhedsprofessionelle

Kardiovaskulær sygdom – stadig den største dræber

  • Sygdomme i hjertet og kredsløbet, kardiovaskulær sygdom (CVD – hjertesygdom og apopleksi), er de vigtigste årsager til for tidlig død i Europa, idet de tegner sig for over 4,3 mio. dødsfald om året1.
  • Lidt under halvdelen af disse dødsfald forårsaget af CVD skyldes koronar hjertesygdom (CHD), og næsten en tredjedel skyldes apopleksi.
  • Kardiovaskulær sygdom forventes fortsat at være den vigtigste enkeltstående dødsårsag, og i 2030 vil næsten 23,6 mio. mennesker dø af kardiovaskulær sygdom2.
  • Kardiovaskulær sygdom koster sundhedssystemerne i EU 192 mia. euro hvert år3.

Kaffeforbrug og kardiovaskulær sundhed

  • Videnskabelige studier viser, at et moderat kaffeforbrug ikke er forbundet med en forøget risiko for koronar hjertesygdom. Flere studier tyder på at kvinder der drikker kaffe har en smule lavere risiko 4.
  • Et moderat kaffeforbrug er ikke forbundet med øget risiko for apopleksi. Flere studier tyder på at kaffedrikning blandt kvinder er associeret med en reduceret  risiko for apopleksi.
  • En eventuel effekt af et moderat kaffeforbrug på blodtrykket er relativt lille og skyldes formentlig andre stoffer end koffein i kaffe6.
  • Kaffes effekt på kolesterolniveauerne er i høj grad afhængig af bryggemetoden. Kogt, ufiltreret kaffe øger total- og LDL-kolesterolet mens det ikke er tilfældet med filterkaffe, da de kolesterolforhøjende forbindelser i kaffe, f.eks. cafestol og kahweol, tilbageholdes i papirfilteret.
  • De mekanismer, der ligger til grund for en mulig reduceret risiko for apopleksi og koronar hjertesygdom blandt kvinder samt for potentielle sammenhænge med risikofaktorer for koronar hjertesygdom, kræver yderligere undersøgelse. Det er usandsynligt, at koffein alene er ansvarlig for disse virkninger. Andre kaffebestanddele, så som polyphenoler, opløselige fibre og kalium, kan muligvis være involveret.

Modtag nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbrev, når der er noget nyt om kaffe og helbred.