Kaffe og Alzheimers sygdom

Alzheimers sygdom er den hyppigste årsag til demens. Det skønnes, at mellem 50-70 % af alle personer med demens lider af Alzheimers sygdom 21. ca. 1 ud af 20 personer over 65 år lider af Alzheimers sygdom mod mindre end 1 ud af 1.000 personer under 65 år 22. I 2025 forventes andelen af mennesker i EU over 65 år at stige fra 15,4 % af populationen til 22,4 %, hvilket sandsynligvis vil øge antallet med Alzheimers sygdom 23.

Denne neurodegenerative sygdom medfører progredierende kognitivt forfald og ophobning af amyloid β-peptid (Aβ) i hjernen. Nogle typer af Alzheimers sygdom skyldes mutation af gener, der koder for forstadiet til Aβ, præsenilin 1 og 2. Genetiske faktorer interagerer med omgivende miljøfaktorer, og indvirkningen af disse ekstra faktorer, skadelige eller beskyttende, er stadig stort set ukendt.


Kaffe, koffein og risiko for Alzheimers sygdom

De fleste epidemiologiske studier tyder på, at indtagelse af almindelig kaffe/koffein gennem hele livet reducerer risikoen for at udvikle Alzheimers sygdom, specielt hos ældre. Kaffe/koffein ser ud til at være særligt gavnligt før forekomst af sygdommen, dvs. i den præmorbide fase.

 • I en metaanalyse omvirkningerne af kaffe/koffein på Alzheimers sygdom blev der identificeret 4 studier (2 case-control-studier og 2 kohortestudier) udført mellem 1990 og 2002 24-27. Der var en klar beskyttende virkning af indtagelse af kaffe. Der var imidlertid stor variation på tværs af studierne 28.
 • I en nyere metaanalyse som vurderede relationen mellem indtagelse af kaffe/koffein og risikoen for Alzheimers sygdom nåede den summariske risikoratio 0,80-0,83 for Alzheimers sygdom efter korrektion for rygning og hypertension13. Der var således tale om en 17 – 20 % reduktion i antallet med Alzheimers sygdom.
 • Et case-control-studie, der inkluderede 54 patienter og 54 kontroller afpasset med hensyn til alder og køn, viste at koffeinindtagelse (199 mg hos kontroller sammenlignet med 74 mg hos tilfælde) var omvendt associeret til forekomst af Alzheimers sygdom (risikoratio 0,40) 24.
 • Et andet studie med 4.615 forsøgspersoner, der blev fulgt gennem 5 år (194 tilfælde af Alzheimers sygdom og 3.894 kognitivt ’normale kontroller’), fandt, at brugen af non-steroide antiinflammatoriske stoffer, indtagelse af vin, indtagelse af kaffe og regelmæssig fysisk aktivitet også var forbundet med en reduceret risiko for Alzheimers sygdom (risikoratio på 0,69 for kaffe)25.
 • Det blev også rapporteret, at indtag af kaffe var relateret til mindre mental svækkelse efter 25 års opfølgning af 716 finske mænd29.
 • I et studie blev 1.409 personer i alderen fra 65 til 79 år undersøgt efter 21 års opfølgning. Kaffeindtagelse hos midaldrende nedsatte risikoen for Alzheimers sygdom og demens hos ældre. Den laveste risiko (65 % nedsat risiko) blev fundet hos personer, som drak 3-5 kopper/dag30.
 • Et andet finsk studie målte kognitiv status efter en gennemsnitlig opfølgning på 28 år, men her var  kaffeindtagelsen ikke relateret til kognitiv præstation eller demens i alderdommen31.
 •  I  Honolulu-Asia Aging Study var der ingen forbindelse mellem kaffeforbrug og demens eller kognitiv svækkelse hos midaldrende (populationens alder 51-53 år)32.


Koffeins virkningsmekanisme

En række studier af dyr peger på mulige virkningsmekanismer bag virkningerne af kaffe/koffein på risikoen for Alzheimers sygdom.

 • I ét studie forbedrede koffein i drikkevandet til transgene mus, som udvikler Alzheimerslignende symptomer, læring og hukommelse. Samtidigt reduceredes koncentrationen af Aβ-peptid og præsenilin i hippocampus, den vigtigste hjernestruktur, der er involveret i hukommelsen33.
 • Disse virkninger blev også set, når koffeinbehandlingen blev påbegyndt sent, dvs. når musene allerede havde udviklet kognitive mangler. Koffein syntes at virke ved at reducere inflammationsmediatorerne34,35.
 • Koffeinholdig kaffe forøgede plasmaniveauerne af granulocytkolonistimulerende faktor (GCSF), som ser ud til  at forbedre den kognitive præstation hos transgene mus med Alzheimers sygdom via flere mekanismer – herunder rekruttering af knoglemarvsceller, forhøjet synaptogenese og forøget neurogenese. Hverken en koffeinopløsning alene eller koffeinfri kaffe gav denne virkning. Forfatterne fremsatte derfor den hypotese, at koffein måske kunne interagere med en anden komponent i kaffe, så GCSF blev forhøjet selektivt36.
 • Koffein kan muligvis også være aktivt på et andet niveau. I et nyere studie forøgede langtidsindtagelse af koffein i drikkevand til rotter produktionen af cerebrospinalvæske (CSF) og cerebralt blodflow, som direkte påvirker produktionen af CSF37. Mangelfuld CSF-produktion og -omsætning, med nedsat clearance af Aβ, kan være én af de mekanismer, der er impliceret i patogenesen for Alzheimers sygdom38. Det kan delvist forklare den koffeinfremkaldte reduktion af cerebrale niveauer af Aβ-peptid, selv om det endnu ikke vides, om denne virkning også forekommer hos mennesker 37, 38.

Andre kaffebestanddele evt. rolle

 • Andre kaffebestanddele, som ud over koffein kan være involveret i kaffes gavnlige virkning på risikoen for Alzheimers sygdom, er også blevet undersøgt.
 • Flere studier af dyr tyder på, at trigonellin kan have neuroprotektive egenskaber og forbedre bevarelse af hukommelsen39-41.
 • Man har konstateret, at polyphenol-antioxidanten ferulinsyre, der findes i kaffe, givet til mus i drikkevandet beskytter mod kognitive mangler, hovedsageligt spatial hukommelse og arbejdshukommelse, undertrykker inflammation og forhindrer tab af acetylkolin fra hjernebarken – alle faktorer som karakteriserer sygdommen42.
 • Der findes et stigende antal eksperimentelle og humanvidenskabelige studier, der tyder på en potentielt beskyttende rolle af koffein – og potentielt også af andre kaffebestanddele, f.eks. antioxidanter eller antiinflammatoriske stoffer – ved udviklingen af Alzheimers. Der er dog brug for yderligere studier til at identificere de forskellige kaffebestanddele, som synes at være aktive mod sygdommen, samt til at identificere virkningsmekanismen, før der kan drages faste konklusioner.

 

Se iøvrigt mere information om kaffe og Alzheimers sygdom i rapporten “Kaffe, sundhed og sygdom” fra Vidensråd for Forebyggelse, 2012, Kjeld Hermansen et al – www.vidensraad.dk

Modtag nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbrev, når der er noget nyt om kaffe og helbred.