Potentielle mekanismer

Der er en vis epidemiologisk evidens for en reel, omvendt sammenhæng mellem kaffeindtag og levercancer. Det samme ser ud til at gælde for leverfibrose og alkoholisk cirrose. Der mangler en plausibel biologisk mekanisme til at forklare og bekræfte disse sammenhænge.

Koffeins rolle

To reviews17,31 samt en artikel fra 200932 viser, at koffein, og især dens vigtigste primære metabolit, paraxanthin, kan undertrykke syntesen af CTGF (connective tissue growth factor (bindevævsvækstfaktor)) via en kaskade af kontrolreaktioner, som forsinker væksten af denne vævstype og dermed progressionen af leverfibrose, alkoholisk cirrose og levercancer. Nogle af de epidemiologiske studier fandt imidlertid ingen sammenhæng i forhold til te, hvilket tyder på, at virkningsmekanismen ikke udelukkende kan tilskrives koffein (via paraxanthin).

Andre kaffebestanddele

En artikel fra 201033 nævner desuden kaffekomponenterne kahweol og cafestols mulige rolle i forbindelse med reduktionen i risikoen for levercancer. Der er noget, der tyder på, at de har antikarcinogene egenskaber.

Et andet studie undersøgte effekten af chlorogen- og kaffesyre fra kaffe, som har vist sig i stand til at forebygge hepatitis B-virus replikation (kopiering), både in vitro og in vivo34.

Modtag nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbrev, når der er noget nyt om kaffe og helbred.