Kaffeforbrug og knoglesundhed

En gennemgang af 32 observationsstudier fra 20024 indikerede ikke nogen overordnet effekt af koffein på knoglesundhed. Potentielt negative effekter på knoglemineraltætheden blev hovedsageligt registreret i befolkningsgrupper med et utilstrækkeligt kalciumindtag eller et meget højt kaffeforbrug (over ni kopper om dagen). Forfatteren konkluderede, at der ikke er nogen sikker evidens for, at koffein har nogen skadelige effekter på knogle- eller kalciumstatus hos personer, som indtager den anbefalede daglige mængde kalcium4.

Fire nyere metaanalyser5,6,7,8 viser en signifikant variabilitet i deres resultater. Resultaternes heterogenitet kan skyldes faktorer forbundet med forskellige genetiske grupper, livsstil og deltagernes forskellige geografiske tilhørsforhold.

En metaanalyse fra 2012 af 10 studier tydede på en overordnet sammenhæng mellem kaffeindtag og en øget risiko for knoglebrud, især hos kvinder5.

En metaanalyse fra 2013 omfattende seks prospektive studier og seks case-control-studier gav utilstrækkelig evidens for, at kaffeforbrug i signifikant grad øger risikoen for hoftebrud. Forfatterne fandt en signifikant sammenhæng mellem kaffeforbrug og risikoen for hoftebrud blandt undergrupper af kvinder, ældre deltagere og nordamerikanere. Forfatterne konkluderede, at de mange mulige fejlkilder begrænsede muligheden for at drage sikre konklusioner6.

En anden metaanalyse fra 2013 omfattende 14 studier fandt ikke nogen signifikant sammenhæng mellem kaffeforbrug og risikoen for hoftebrud. Dog så det ud til, at personer, som drak 1-4 kopper te om dagen, at have lavere risiko for hoftebrud7.

En metaanalyse fra 2014 omfattende 15 studier, der evaluerede den rolle, kaffeforbrug har på risikoen for knoglebrud. Metaanalysen tydede på, at det daglige kaffeforbrug var associeret med en øget risiko for knoglebrud hos kvinder på en dosisafhængig måde, mens der modsat var  en reduceret risiko hos mænd8.

 


 

Yderligere studier, der vurderer sammenhængen mellem kaffeforbrug, knoglemineraltæthed og risiko for knoglebrud, har heller ikke givet et entydigt svar.

Et svensk longitudinelt, populationsbaseret kohortestudie tyder på, at der ikke er nogen evidens for en højere rate af knoglebrud inkl. hoftebrud med øget kaffeindtag. Et højt kaffeforbrug var associeret med en lille reduktion af knoglemineraltætheden, men dette gav ikke udslag i en øget risiko for knoglebrud.

Modtag nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbrev, når der er noget nyt om kaffe og helbred.