Faktablad til sundhedsprofessionelle

Knoglesundhed

Reduceret knoglemineraltæthed forbindes med en øget risiko for knogleskørhed (osteoporose) samt en øget risiko for knoglebrud.

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskning tyder på, at faktorer som f.eks. lavt indtag af kalcium og D-vitamin, begrænset eksponering for sollys, et lavt BMI, lav mobilitet, nedsat balance og lav fysisk aktivitet alt sammen bidrager til reduceret knogletæthed og øget risiko for knoglebrud1.


Omfanget af problemet

Europæiske data fra 2010 tyder på, at ca. 6 % af mænd og 21 % af kvinder i alderen 50-84 år led af knogleskørhed, hvilket omfattede 27,6 millioner mænd og kvinder2.

I EU forekommer der årligt ca. 3,5 millioner nye knoglebrud som følge af knogleskørhed. Alene i 2010 resulterede knoglebrud som følge af knogleskørhed i omkostninger på € 37 milliarder3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antallet af knoglebrud som følge af knogleskørhed er stigende i mange lande. Det skyldes delvist øgningen i den aldrende befolkning3.


Kaffeforbrug og knoglesundhed

En gennemgang fra 20024 tydede på, at der ikke er nogen overordnet negativ effekt af koffein på knoglesundhed, hvis indtaget af kalcium er adækvat. Potentielt negative effekter sås hos de personer, som havde et utilstrækkeligt kalciumindtag eller et meget højt kaffeforbrug (over ni kopper dagligt).

Fire nyere metaanalyser5,6,7,8 viser signifikant variabilitet i deres resultater. Visse analyser tyder på, at der ikke er nogen sammenhæng mellem kaffeforbrug og risikoen for knoglebrud, mens andre analyser tyder på en potentiel negativ effekt hos kvinder og i særdeleshed hos ældre deltagere.

Yderligere studier, der vurderer sammenhængen mellem kaffeforbrug, knoglemineraltæthed og risiko for knoglebrud, har heller ikke givet noget klart svar. Et nyere svensk studie9 tyder på, at et højt kaffeindtag er forbundet med en lille reduktion i knoglemineraltætheden, men ikke med en øget risiko for knoglebrud.

Det er uklart, hvilken interaktion der er mellem de enkelte komponenter i kaffe og knoglesundhed. Dyrestudier tyder på, at koffeinindtag kan medføre en negativ kalciumbalance som følge af øget udskillelse af kalcium, og dette kan påvirke knoglemineraltætheden negativt10. Studier af mennesker tyder på, at koffein kan forringe effektiviteten af optagelsen af kalcium, øge udskillelsen af kalcium i urin og desuden begrænse D-vitamins rolle i knoglerne.  Disse effekter kan reducere knoglemineraltætheden.

I øjeblikket er der ikke tilstrækkelige data til at nå en klar konklusion om kaffeforbrug og knoglebrud, og det er nødvendigt at udføre yderligere forskning.


Referencer:

1. International Osteoporosis Foundation Fact Sheet http://www.iofbonehealth.org/facts-statistics

2. Osteoporosis in the European Union in 2008:Ten years of progress and ongoing challenges http://abrasso.org.br/boletins/relatorios_iof_2008.pdf

3. Hernlund E. et al. (2013) Osteoporosis in the European Union: medical management, epidemiology and economic burden. A report prepared in collaboration with the International Osteoporosis Foundation (IOF) and the European Federation of Pharmaceutical Industry Associations (EFPIA) Arch Osteoporos 8:136

4. Heaney R.P. (2002) Effects of caffeine on bone and the calcium economy. Food Chem Toxicol, 40: 1263-70.

5. Liu H. et al. (2012) Coffee consumption and risk of fractures: a meta-analysis Arch Med Sci. Nov 9, 2012; 8(5): 776–783.

6. Li X.I. and Xu J.-H. (2013) Coffee consumption and hip fracture risk: a meta-analysis Journal of Nutritional Science, vol. 2, e23  doi:10.1017/jns.2013.13

7. Sheng J. et al. (2013) Coffee, tea, and risk of hip fracture: a meta-analysis Osteoporos Int DOI 10.1007/s00198-013-2563-7

8. Lee D.R. et al. (2014) Coffee Consumption and risk of fractures: A systematic review and dose-response meta-analysis.  Bone published on line ahead of print

9. Hallström  H. et al. (2013) Long-term Coffee Consumption in Relation to Fracture Risk and Bone Mineral Density in Women Am J Epidemiol DOI: 10.1093/aje/kwt062

10. Kara F.M. et al. (2010) Adenosine A1 Receptors Regulate Bone Resorption in Mice.  Arthritis & Rheumatism Vol. 62, No. 2, pp 534–541

 

 

Modtag nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbrev, når der er noget nyt om kaffe og helbred.