Kaffeforbrug og cancer i hud, lunge og hjerne

Kaffe og hudcancer

I 2008 viste et studie på mus, at koffein tilsat drikkevand eller anbragt direkte på huden fremkaldte celledød i celler beskadiget af UVB-stråling. I 2009 viste det samme arbejde udført på humane hudcellekulturer, at koffein fordoblede mortaliteten hos de celler, der var beskadiget af UVB, og som følge deraf nedsatte det risikoen for cancer33.

Den tilgrundliggende molekylære mekanisme er nogenlunde ens hos begge arter, hvilket fik forfatterne til at opstille den hypotese, at koffein, eller et stof med en lignende virkningsmekanisme, måske kunne beskytte den menneskelige hud mod den skadelige virkning af UVB, når det påføres huden34.

Kaffe og lungecancer

Stort forbrug af kaffe (mere end fem kopper om dagen) kan muligvis øge risikoen for lungecancer. Effekten af sammenblanding med rygning, eller andre faktorer, er ikke afklaret. Disse resultater skal derfor tolkes med forsigtighed.

En nyere metaanalyse35, der omfattede fem prospektive studier og otte case-control-studier, der involverede 5.347 lungecancertilfælde og 104.911 tilfælde uden lungecancer, viste en positiv sammenhæng mellem den største kaffeindtagelse (mindst 5-7 kopper om dagen) og lungecancer, idet dem, der indtog mest kaffe, havde en 27 % højere risiko for at udvikle lungecancer (RR 1,27). En forøgelse af kaffeforbruget på to kopper pr. dag førte til en 14 % forøget risiko for lungecancer (RR = 1,14).

Denne kafferelaterede forhøjede risiko havde signifikant sammenhæng med stor kaffeindtagelse (over 5-7 kopper om dagen) i prospektive studier, amerikanske og japanske studier, men grænsesignifikant sammenhæng med nedsat risiko for lungecancer hos ikke-rygere. Koffeinfri kaffe var forbundet med nedsat risiko for lungecancer35.

Kaffe og hjernetumorer

Dataene fra en syntese af tre kohortestudier udført i USA, der omfattede 335 tilfælde, viste, at et forbrug på mindst fem kopper kaffe og te dagligt sammenlignet med ingen te eller kaffe var forbundet med en 40 % lavere risiko for gliom (RR 0,60)36. Der blev ikke observeret nogen sammenhæng mellem koffeinfri kaffe og risikoen for gliom. Hos kvinder var den observerede signifikante omvendte sammenhæng svagere end hos mænd.

Et nyere europæisk studie37 af 343 tilfælde af nydiagnosticeret gliom i ni lande viste samme resultater, dvs. en signifikant 34 % lavere risiko for gliom hos forsøgspersoner, der indtog over 100 ml (en kop) kaffe og te om dagen sammenlignet med dem, der indtog under 100 ml pr. dag (RR 0,66). I dette studie var sammenhængen desuden lidt stærkere hos mænd end hos kvinder37.

Der er behov for flere studier for at bekræfte denne omvendte sammenhæng.

Modtag nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbrev, når der er noget nyt om kaffe og helbred.