Metabolisk Syndrom (MetS)

På den Europæiske ernæringskonference FENS i Dublin blev der i oktober 2019 fremlagt en række spændende positive resultater relateret til kaffeindtag og metabolisk syndrom (prædiabetes). Metabolisk syndrom (MetS), der femdobler risikoen for type 2 diabetes og fordobler risikoen for hjertekarsygdom, er et ”risikokonglomerat” karakteriseret ved abdominal fedme, forhøjet blodtryk, forhøjet blodglukose samt abnormt lipidniveau (højt triglycerid og lavt HDL-kolesterol).

Omkring 20% af voksne danskere har MetS. MetS udgør  både en enorm udfordring for den enkelte, der får det, samt en betydelig belastning for samfundet og samfundsøkonomien. Alle kræfter bør derfor sættes ind på at nedbringe risikoen. Og kost, motion og vægttab er nærliggende forebyggende muligheder ift MetS.

Om kaffe kan det ud fra den videnskabelige litteratur konkluderes:

  • Meta-analyser tyder på, at et dagligt indtag af 1–4 kopper kaffe er associeret med en 17% – 57% nedsat risiko for MetS i observationsstudier (1-4).
  • Den nedsatte risiko for MetS hos kaffedrikkere fandtes både hos kvinder og mænd.
  • Såvel indtag af moderate mængder koffeinholdig som koffeinfri kaffe er associeret med en nedsat risiko for MetS (5). 
  • Det er bemærkelsesværdigt at koffein per se ikke er associeret med forekomst af MetS (2). Det betyder, at koffeinholdige energidrikke ikke har den samme potentielle positive effekt på MetS som kaffe.
  • Mekanismen(erne) bag den potentielle positive effekt kender vi ikke, men meget tyder på, at polyfenoler besidder et gunstigt potentiale over for enkeltkomponenter af MetS (6). 
  • Resultaterne for kaffeindtagelse og MetS ligger på linje med associationen mellem kaffeindtagelse og forekomst af type 2 diabetes. Den seneste meta- analyse (7) viste, at et moderat kaffeforbrug (median 5 daglige kopper kaffe) sammenlignet med intet forbrug var associeret med en 29% reduktion af forekomsten af type 2 diabetes. Samme positive resultat fandtes for koffeinholdig og koffeinfri kaffe (7).

Læs rapport – Symposium report Coffee and Metabolic Syndrome

Referencer:

1. Grosso G. et al. (2015) Association of daily coffee and tea consumption and metabolic syndrome: results from the Polish arm of the HAPIEE study. Eur J Nutr, 54(7):1129-37.
2. Grosso G. et al. (2014) Factors associated with metabolic syndrome in a mediterranean population: role of caffeinated beverages. J Epidemiol, 24(4):327-33.
3. Grosso G. et al (2017) Long-Term Coffee Consumption Is Associated with Decreased Incidence of New-Onset Hypertension: A Dose-Response Meta-Analysis. Nutrients, 9(8). pii: E890.
4. Wilsgaard T., Jacobsen K. (2011) Lifestyle factors and incident metabolic syndrome: The Tromsø Study 1979–2001. Diab Res & Clin Prac, 78(2):217-224.
5. Navarro A.M. et al. (2019) Coffee consumption and risk of hypertension in the SUN Project. Clin Nutr, 38(1):389-397. 
6. K. Hermansen (2019). Coffee, polyphenols and cardiovascular diseases. Expert report. 1 – 11.
7. Carlstrom M., Larsson S.C. (2018) Coffee consumption and reduced risk of developing type 2 diabetes: a systematic review with meta-analysis. Nutr Rev, 76(6):395-417.

Modtag nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbrev, når der er noget nyt om kaffe og helbred.