Kaffe, koffein og væskebalance

Koffeinholdige drikke og urinudskillelse

I et ikke-randomiseret studie3, der undersøgte effekten af kaffe på urinudskillelsen, sås en signifikant stigning i døgnurinudskillelsen hos den gruppe der indtog kaffe, sammenlignet med gruppen, der indtog en tilsvarende mængde vand. Der sås en stigning på 41 % i døgnurinudskillelsen, ved seks kopper kaffe (642 mg koffein) dagligt. Deltagerne fik ingen koffeinholdig mad- og drikkevarer i fem dage før forsøget (wash out), hvilket forfatterne mener gjorde deltagerne “koffeinnaive”. Under de omstændigheder kan der forventes en mere udtalt effekt af koffeinholdige drikke som kaffe.

Et randomiseret kontrolleret studie4 undersøgte flere forskellige koffeinholdige drikkevarers effekt på væskebalancen. Der var ingen signifikante forskelle på forskellige hydreringsindikatorer, herunder urinudskillelse og vægtændring, hvilket viste, at hydreringsstatus ikke var ændret.

En ikke-systematisk litteraturgennemgang5 konkluderer, at en akut indtagelse af koffein i store doser (mindst 250-300 mg, svarende til mængden i 2-3 kopper kaffe eller 5-8 kopper te), resulterer i en kortvarig stimulation af urinproduktionen hos personer, som ikke har indtaget koffein i en periode på dage eller uger. Der udvikles imidlertid tolerance over for den milde, kortvarige diuretiske effekt af koffein, og denne effekt er mindre hos personer, der regelmæssigt indtager te eller kaffe. Koffein i de mængder, der findes i standardportioner af te, kaffe og sodavand, synes ikke at have nogen diuretisk effekt.

Forfatterne bemærker selv, at de fleste studier i deres gennemgang er gennemført med brug af koffeinkapsler og at resultaterne derfor ikke bør overføres til effekten af kaffe – idet eventuelle gavnlige og skadelige effekter af kaffen kan skyldes andet end koffein.

Et randomiseret kontrolleret studie6 af 59 deltagere undersøgte koffeins indflydelse på væskebalancen under tre forhold. Dag 1-6 indtog deltagerne 3 mg koffein pr. kg/legemsvægt. På dag 7-11, behandlingsfasen, blev deltagerne inddelt i 3 grupper og indtog enten 0 mg, 3 mg eller 6 mg koffein pr. kg/legemsvægt. Under disse forhold var der ingen evidens for dehydrering hos de raske, aktive mænd, der deltog i studiet.

Et dobbelt-blindet, randomiseret, crossover studie publiceret i 20137 undersøgtes virkningerne af et moderat doser af koffein (5 mg /kg/ legemsvægt/d) på kroppens samlede vand, ekstracellulært vand og intracellulær vand hos 30 røgfrie mænd i alderen mellem 20 – 39 år. Forfatterene fandt, at en moderat mængde koffein, svarende til 5 kopper espresso kaffe eller 7 kopper te, ikke ændrer kroppens samlede vand og væske distribution i raske mænd, uanset kropssammensætning, fysisk aktivitet, eller daglig vand indtagelse.

En yderligere undersøgelse offentliggjort i 2014 så på virkningerne af moderat kaffe forbrug i forhold til forbrug af samme mængder vand i en gruppe af 50 mænd. Der indgik b.la kropsmasse og kroppens samlede vand, samt blod og urin analyse. Forskerne fandt ingen signifikante forskelle i kroppens samlede vand, blodanalyserne og  hydrering status mellem dem, der drak kaffe eller dem, der drak vand, heller ikke forskelle i 24-timers urin volumen eller urin koncentration mellem de to grupper8.

Koffeinholdige drikke og væskeindtagelse

På initiativ af en gruppe videnskabsfolk blev der i USA nedsat et panel (Beverage Guidance Panel) med det formål systematisk at gennemgå litteraturen9 om drikkevarer og give vejledning til forbrugerne. Hvad angår koffeinholdige drikkevarer, slår panelet fast, at en koffeinindtagelse på op til 500 mg/dag (hvilket svarer til mængden i ca. fem almindelige kopper kaffe) ikke medfører dehydrering.

En artikel1 fra en konference i Nordamerika viser, at indtagelse af en række forskellige drikkevarer, herunder kaffe, kan bidrage til at opfylde kroppens væskebehov.

Modtag nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbrev, når der er noget nyt om kaffe og helbred.