Faktablad til sundhedsprofessionelle

Leversygdomme – der er flere forskellige typer leversygdomme

 • Levercancer
 • Alkoholrelateret leversygdom
 • Betændelsestilstande, som hepatitis A, B, C, D og E
 • Sygdomme i galdegangene
 • Fedtleversygdom, ikke-alkoholisk fedtleversygdom (NAFL) og ikke-alkoholisk steato-hepatitis (NASH)
 • Arveligt betingede sygdomme f.eks. hæmokromatose


Leversygdom – et væsentligt sundhedsproblem

 • Leversygdom skønnes at ramme 6 % af befolkningen i EU (ca. 29 mio. mennesker), og regnes for at være den femte hyppigste dødsårsag i EU1.
 • Levercancer er den femte. mest almindelige årsag til cancerrelateret død globalt set og den 14. hyppigste i Europa2. Den tegner sig for 5,4 %, eller 695.000 dødsfald, på verdensplan (47.000 dødsfald i Europa)3. Levercancer er den primære dødsårsag hos patienter med levercirrose4.
 •  Det skønnes, at over 10 mio. mennesker i Europa er angrebet af hepatitis1:
 • 600.000 dør hvert år af akutte eller kroniske følger af hepatitis B5.
 • WHO (Verdenssundhedsorganisationen) skønner, at der alene i Europa er ca. fire mio. bærere af hepatitis C6.


Kaffeforbrug og leverfunktion

 • Indtagelse af moderate mængder kaffe kan muligvis medvirke til at reducere risikoen for levercancer. Risikoen for at udvikle levercancer falder efterhånden som kaffeforbruget stiger7,8,9.
 • Et moderat kaffeforbrug kan muligvis forsinke progressionen af leversygdom. Patienter med et højere kaffeforbrug ser ud til at have et mildere forløb af fibrose, især ved alkoholisk leversygdom10,11.
 • Sammenhængen mellem et moderat kaffeforbrug og en langsommere progressionsrate for fibrose er også set hos patienter med leverfibrose12, cirrose13, ikke-alkoholisk leversygdom14, 15,16,17,18 og hepatitis C19,20,21.
 • Vi ved endnu ikke, om koffein er ansvarlig for reduktionen i risikoen for at udvikle disse sygdomme — og i hvilken grad
 • Mange forskellige kaffekomponenter undersøges. Kahweol og cafestol, som er naturligt forekommende komponenter i kaffe, testes for deres antikarcinogene effekt22. Samtidig undersøger man chlorogen- og kaffesyres23antivirale egenskaber.

Modtag nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbrev, når der er noget nyt om kaffe og helbred.