Kaffe og Parkinsons sygdom

Parkinsons sygdom er en invaliderende neurodegenerativ sygdom. I Europa skønnes det, at næsten 1,2 mio. mennesker har Parkinsons sygdom. Der diagnosticeres årligt omkring 75.000 nye tilfælde i Europa43. Debutalderen for Parkinsons sygdom er ofte over 60 år, men det skønnes, at 1 ud af 10 personer diagnosticeres før 50-års-alderen, og der er lidt flere mænd end kvinder der angribes44.

Kardinaltrækkene ved Parkinsons sygdom er langsommere motorisk funktion, hviletremor, muskelrigiditet, gangforstyrrelser og svækkelse af posturale reflekser. Den tilgrundliggende patologiske læsion er den progredierende destruktion af dopaminerge neuroner i mellemhjernen. Der er i øjeblikket ingen tilgængelig behandling til enten at forhindre eller udsætte dette neurontab og det resulterende dopaminfald i mellemhjernen.

Eksperimentel og epidemiologisk forskning har fokuseret på risikofaktorer relateret til livsstil, kost og miljø, herunder indtag af kaffe.


Kaffe, koffein og risiko for Parkinsons sygdom

Et stort antal epidemiologiske studier viser et omvendt, dosis/respons-relateret forhold mellem indtag af kaffe/koffein og risikoen for at udvikle Parkinsons sygdom. Kaffe ser ud til at reducere, eller udsætte, udviklingen af Parkinsons sygdom. Hos kvinder er der behov for yderligere afklaring af interaktionen mellem koffein og hormonterapi.

  • Studier fra Spanien46, Sverige47 og Tyskland48 viste et omvendt forhold mellem kaffeforbrug og Parkinsons sygdom og et lavere kaffeforbrug før sygdomsdebut.
  • Et prospektivt studie af 8.004 japansk-amerikanske mænd bosat på Hawaii (the Honolulu Heart Program), som blev fulgt gennem en median varighed på 27 år, rapporterede en invers sammenhæng mellem kaffeindtag og incidensen af Parkinsons sygdom.  Risikoen for personer, der drak mere end 4 kopper kaffe om dagen, var 5 gange mindre sammenlignet med ikke-kaffedrikkere. Det samme forhold blev påvist for koffein fra andre kilder end kaffe49.
  • To metaanalyser omfattende henholdsvis 20 og 26 studier rapporterede, at den samlede risiko for at udvikle Parkinsons sygdom faldt med henholdsvis 31 % (relativ risiko 0,69)50 og 25 % (relativ risiko 0,75) hos kaffedrikkere sammenlignet med ikke-kaffekrikkere51.  En af metaanalyserne fandt, at den samlede risiko for at udvikle Parkinsons sygdom faldt med 24-32 % for hver stigning i koffeinindtag på 300 mg (dvs. ved ca. hver 3. kop kaffe). Disse data bekræfter en invers association mellem koffeinindtag og risikoen for Parkinsons sygdom50, 51.

Hos kvinder er data mere uklar.

  • Ét studie fandt, at en U-formet relation, hvor moderat forbrug af kaffe/koffein var mest beskyttende52.
  • Et studie udført på 77.713 kvinder fulgt i 18 år rapporterede, at hos de kvinder, der ikke tog postmenopausale hormoner, beskyttede kaffe lige så godt mod Parkinsons sygdom som hos mænd. Hos kvinder, der tog østrogener, var risikoen for Parkinsons sygdom den samme som for mænd, der havdeet lille kaffeindtag, men signifikant forøget 4 gange hos kvinder, der drak 6 eller flere kopper kaffe om dagen, sammenlignet med ikke-kaffedrikkere53.
  • Et nyere case-control-studie, en del af Nurses’ Health Study (NHS) og Health Professionals Follow-up Study (HPFS), fandt ikke overbevisende evidens for, at variationer i generne, der koder for koffeinmetabolisme (CYP1A2 og NAT2) eller østrogenreceptorer (ESR1 og ESR2), kunne forudsige risikoen for Parkinsons sygdom som forbundet med brug af hormonsubstitutionsterapi54.


Virkningsmekanisme

Nyere eksperimentelle studier har identificeret en virkningsmekanisme for koffeins forebyggende rolle ved udviklingen af Parkinsons sygdom.

  • Lave doser af koffein modvirker hovedsageligt adenosin A2A-receptorer, som findes sammen med D2-dopaminerge receptorer i striatum, dvs. det hjerneområde, der er involveret i styringen af lokomotion og bevægelse, og hvor dopaminerg neurotransmission er dramatisk forringet hos parkinsonpatienter. I striatum forøger blokeringen af A2A-receptorer motorisk aktivitet og forbedrer de motoriske mangler gennem stimuleringen af D2-receptorer i modeller af Parkinsons sygdom55, 56.
  • Hos dyr modvirker koffein parkinsonsymptomer hos rotter og mus, og det forbedrer virkningerne af den klassiske behandling af Parkinsons sygdom, forstadiet til dopamin, L-DOPA57, 58.
  • Data fra flere prækliniske studier peger på de gunstige virkninger af kroniske A2A-receptor-antagonister (som koffein) på motorisk funktionsnedsættelse og motoriske komplikationer fremkaldt af langtidsbehandling med L-DOPA til parkinsonpatienter. Det kunne tyde på, at de vil være effektive i den symptomatiske behandling af Parkinsons sygdom58.
  • A2A-antagonisterne, herunder koffein og D2-agonister, har neuroprotektive egenskaber, og de kan dæmpe degenerationen af dopaminerge celler i forskellige dyremodeller57, 59.

 

Se iøvrigt mere information om kaffe og Alzheimers sygdom i rapporten “Kaffe, sundhed og sygdom” fra Vidensråd for Forebyggelse, 2012, Kjeld Hermansen et al – www.vidensraad.dk

Modtag nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbrev, når der er noget nyt om kaffe og helbred.