Patientstudier

De ovennævnte studier af kaffe-/koffeinindtagelse og forskellige virkninger på hjertekarsystemet blev udført med raske deltagere. I de senere år er fremkommet et stigende antal studier af betydningen af kaffeindtag blandt forskellige patientgrupper.

  • Det prospektive kohortestudie Health Professionals Follow-up Study af 3.497 diabetiske mænd viste at regelmæssig kaffeindtagelse ikke er forbundet med øget risiko for kardiovaskulær sygdom eller mortalitet32.
  • I en svensk kohorte af patienter med første akutte myokardieinfarkt, blev kaffeindtag ved indlæggelsestidspunktet og efterfølgende mortalitet evalueret (1.369 deltagere og 289 efterfølgende dødsfald). Man fandt signifikant højere dødelighed blandt de der drak mindre end 1 kop kaffe dagligt end blandt de indtog såvel moderate som høje mængder kaffe dagligt 33.
  • I en lille italiensk prospektiv kohorte blev 553 personer stadium 1 hypertension fulgt i otte år; i den periode udviklede 323 behandlingskrævende hypertension. Sammenhængen mellem kaffeindtag og risikoen for at udvikle hypertension afhang af P450-1A2-genotypen. Blandt de langsomme nedbrydere (bærere af det langsomme *1F-allel) var kaffeindtag forbundet med øget risiko for at udvikle hypertension mens kaffeindtag blandt de hurtige nedbrydere var forbundet med en nedsat risiko for at uvikle hypertension. 34. Disse observationer fortjener yderligere undersøgelse, også blandt raske. De kan muligvis forklare noget af variationen i resultaterne nævnt ovenfor i de epidemiologiske studier.

Foruden disse tre prospektive kohortestudier på patienter, foreligger også et mindre tværsnitsstudie og to små forsøg på patienter:

  • Inden for en gruppe på 374 patienter, som havde haft et akut koronart syndrom, sammenlignede et lille græsk tværsnitsstudie undergrupperne, som udviklede/ikke udviklede systolisk dysfunktion af venstre ventrikel. De observerede, at kaffeindtag på alle niveauer hos normotensive patienter var forbundet med en væsentligt lavere risiko for systolisk dysfunktion af venstre ventrikel. Risikoen for systolisk dysfunktion blandt  hypertensionspatienter var højere i gruppen, der indtog tre eller flere kopper kaffe daglig, men sammenhængen var ikke statistisk signifikant35.
  • Et britisk randomiseret forsøg testede effekten på hjerterytmevariationen af enten koffeinholdig eller koffeinfri kaffe i 5 dage blandt patienter med myokardieinfarkt, efter at de havde indtaget enten koffeinholdig eller koffeinfri kaffe i fem dage. En øget hjerterytmevariation er forbundet med en god prognose. Man fandt en signifikant bedring i hjerterytmevariation blandt de, der drak koffeinholdig kaffe og kaffeindtaget var ikke i øvrigt forbundet med kardiovaskulære bivirkninger i denne patientgruppe36.
  • Et lille schweizisk forsøg (15 patienter med iskæmisk hjertesygdom og 15 aldersmatchede kontroller) testede man for myokardielt blodflow-respons ved PET scanning under fysisk aktivitet før og efter 200 mg oralt koffein. Man fandt at det myokardielle blodflow-respons var nedsat efter kaffein indtag i begge grupper men i højere grad i gruppen med iskæmisk hjertesygdom. 37.

Ovenstående studier er ikke direkte sammenlignelige men den overordnede konklusion må være at der ikke er evidens for en skadelig effekt af kaffeindtag blandt patientgrupper med iskæmisk hjertesygdom eller diabetes. Der resterer en mulig øget risiko for at udvikle hypertension forbundet med kaffeindtag blandt ’slow metabolizers’, men denne sammenhæng bør bekræftes i yderligere studier.

Modtag nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbrev, når der er noget nyt om kaffe og helbred.