Kaffe og mavesygdomme

Dyspepsi

Dyspepsi er et ord, der dækker over en gruppe symptomer, som omfatter fordøjelsesbesvær, smerter og ubehag i den øverste del af mavetarmkanalen. Den hidtidige forskning har ikke vist nogen sammenhæng mellem indtagelse af kaffe og dyspepsi.

 • En undersøgelse om dyspepsi og alkohol, kaffe og rygning hos 500 voksne viste, at 38 % af de adspurgte mente, at kaffe kunne forårsage dyspepsi.1
 • Den samme gruppe forskere fandt imidlertid i supplerende undersøgelser ingen sammenhæng mellem kaffedrikning og dyspepsi.2 Derimod var såvel rygning som rygestop tæt associeret med dyspepsi.3
 • To andre undersøgelser fandt heller ingen sammenhæng mellem indtagelse af kaffe og dyspepsi.4,5
 • En britisk tværsnitsundersøgelse af 8.407 personer tydede heller ikke på, at der var sammenhæng mellem kaffedrikning og dyspepsi, men viste en signifikant forbindelse mellem tilstedeværelsen af bakterien Helicobacter pylori (H. pylori) og dyspepsi.6

Gastroøsofageal reflukssygdom (GERD)

Gastroøsofageal reflukssygdom (GERD) er en ubehagelig tilstand forårsaget af tilbageløb (refluks) af mavesyre til spiserøret. Opfattelsen er, at almindelige årsager til GERD er indtagelse af krydrede fødevarer, fede fødevarer samt ”overspisning”.7 Kaffe har været mistænkt som mulig årsag i nogle tilfælde. Der er dog ingen holdepunkter for, at kaffedrikning påvirker symptomerne ved GERD. Men personer med GERD symptomer regulerer ofte selv deres kost ud fra opfattelsen af, hvad de er følsomme over for, og nogle vælger at begrænse den mængde kaffe, der drikkes.

 • I en hollandsk undersøgelse fulgte man tilbageløbet med et kateter, der var placeret i spiserøret hos personer med GERD, og en kontrolgruppe.3 Resultaterne viste, at kaffe kun havde en virkning, når det blev drukket på tom mave. Effekten på refluksen var mindre efter kaffe end efter indtagelse af et måltid mad.  Det kunne ikke konstateres, at kaffe påvirkede andre faktorer i forbindelse med tilbageløb, f.eks. spiserørets lukkemuskel. Forskerne konkluderede, at kaffe i sig selv ikke påvirker GERD hos raske frivillige.
 • En større kontrolleret norsk undersøgelse med 3.153 patienter og 40.210 kontrolpersoner undersøgte sammenhængen mellem refluks livsstilsfaktorer.8 Rygning og et stort indtag af salt havde den største effekt.  Forskerne konkluderede, at kaffedrikning sammen med indtagelse af fiberrigt brød og regelmæssig motion reducerer risikoen for GERD.
 • En undersøgelse af livsstilsfaktorer og tilbageløb hos tvillinger tydede på, at et højt BMI, rygning og manglende fysisk udfoldelse på arbejdet var risikofaktorer for hyppige GERD-symptomer.9 Ingen kostmæssige faktorer – herunder kaffe – havde derimod en sammenhæng. Faktisk tydede det på at mænd som dagligt indtog mere end syv kopper kaffe havde en lavere risiko for tilbageløb.
 • En gennemgang af 16 undersøgelser fra 200610  vurderede livsstilsfaktorers rolle for GERD. Den viste, at ændrede spisevaner, herunder kaffedrikning, ikke påvirkede symptomer på refluks.  En metaanalyse fra 2012 viste heller ingen sammenhæng mellem indtagelse af kaffe og GERD.11
 • Andre undersøgelser fra Italien12 og Australien13 fandt heller ikke sammenhæng mellem kaffedrikning og GERD.
 • En undersøgelsetyder på, at det reducerer refluksen at drikke koffeinfri kaffe til morgenmaden14, men det er ikke blevet bekræftet i andre studier, og der kan ikke drages sikre konklusioner.

Mavesår

Mavesår er sår i mavesækkens slimhinde, der forårsager smerte og ubehag. Tidligere er kaffe blevet sat i forbindelse med udvikling af mavesår.  De senere år har forskningen fokuseret på at forstå, hvilken rolle bakterien Helicobacter pylori (H. pylori) spiller i udviklingen af mavesår. Undersøgelser af risikofaktorer for udvikling af mavesår konkluderer, at kaffe ikke længere betragtes som en risikofaktor.

 • Et dansk kohortestudie af 2.416 voksne vurderede risikofaktorerne for mavesår. Det konkluderedes, at H. pylori, rygning og brugen af beroligende midler var risikofaktorer. Kaffeindtag var derimod ikke en risikofaktor.15
 • En japansk tværsnitsundersøgelse fra 2012 af 8.013 sunde forsøgspersoner 16 viste heller ingen sammenhæng mellem indtagelse af kaffe og mavesår.

Gastritis

Gastritis er en let betændelse i mavesækkens slimhinde, som oftest går ubemærket hen.  Mere alvorlige tilfælde af gastritis kan forårsage mavesår og give smerter.

 • Et prospektivt kohortestudie blandt 47.806 mænd fandt 138 nye tilfælde af sår i tolvfingertarmen efter seks år. Der blev ikke konstateret sammenhæng med indtagelse af koffein, rygning eller alkoholforbrug.17

Patienter, der lider af smertefuld gastritis, vælger ofte at undgå visse føde- eller drikkevarer, hvis de oplever ubehag.

Mavekræft

Den tilgængelige forskning viser, at der ikke er data, som tyder på en forbindelse mellem kaffeindtag og risikoen for at udvikle mavekræft.

 • En systematisk gennemgang og metaanalyse af 23 studier fandt ingen sammenhæng mellem indtag af kaffe og udvikling af mavekræft.18

Yderligere, detaljerede oplysninger findes i afsnittet Cancer på webstedet Coffee and Health her.

Modtag nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbrev, når der er noget nyt om kaffe og helbred.