Oversigt

  • Størstedelen af de rapporter, der findes i øjeblikket, understøtter ikke nogen signifikante sammenhænge mellem koffeinindtag og knogletæthed hos mennesker.
  • En omfattende gennemgang indikerede ikke nogen overordnet negativ effekt af koffein på knoglesundhed. Potentielt negative effekter på knoglemineraltætheden er hovedsageligt registreret i befolkningsgrupper med et utilstrækkeligt kalciumindtag eller et meget højt kaffeforbrug.
  • Fire metaanalyser har ikke fundet nogen sikker sammenhæng mellem kaffeindtag og risiko for knoglebrud. Dog er der i enkelte undersøgelser observeret en potentiel sammenhæng mellem kaffeindtag og risiko for knoglebrud hos kvinder, især ældre kvinder.
  • Resultater fra et nyligt udført kohortestudie tyder på, at koffeinforbruget kan forbindes med en beskeden reduktion i knoglemineraltætheden, men dette gav sig ikke udslag i en øget risiko for knoglebrud.
  • Der er ikke tilstrækkelige data om kaffeforbrug og risiko for knogleskørhed og – brud til at nå frem til en sikker konklusion. Yderligere forskning er nødvendig.

Modtag nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbrev, når der er noget nyt om kaffe og helbred.