Kaffeforbrug og mamma-,ovarie- og endometriecancer

Kaffe og mammacancer

Postmenopausale kvinder

Nyere studier har ikke vist nogen sammenhæng mellem kaffeforbrug og incidensen af mammacancer hos postmenopausale kvinder.

  • En nyere metaanalyse24 af ni kohortestudier og ni case-control-studier tydede på, at en forøgelse af kaffeforbruget med to kopper dagligt kunne reducere risikoen for mammacancer. Resultaterne viste imidlertid en grænsesignifikant sammenhæng mellem kaffeforbrug og reduceret risiko for mammacancer i USA og Europa, men ikke i Asien. Denne forskel har muligvis sin oprindelse i den begrænsede størrelse af studierne udført i Asien. Ydermere så kaffeforbrug ikke ud til at være forbundet med en ændret risiko for benign sygdom i mammae og efterfølgende udvikling af mammacancer.
  • Et nyere stort hollandsk studie fandt ingen sammenhæng mellem kaffe og risikoen for mammacancer på tværs af alle indtagelsesniveauer og ingen forbindelse med livsstil eller BMI25.

Præmenopausale kvinder

  • I et studie hos præmenopausale kvinder er forbruget af almindelig kaffe (fire kopper om dagen) forbundet med en 38 % lavere risiko for mammacancer (relativ risiko 0,62)6.
  • Et studie har vist at hos præmenopausale kvinder med høj risiko, fordi de er bærere af BRCA1- og BRCA2-mutationen, reduceres risikoen for mammacancer med 25-70 % ved et dagligt forbrug på 4-6 kopper kaffe sammenlignet med ikke-kaffedrikkere. Effekten er begrænset til almindelig kaffe. Den ses ikke ved koffeinfri kaffe26.
  • Et studie har vist at risikoen for mammacancer moduleres desuden af CYP1A2-genet, og interaktionen mellem kaffeforbrug og polymorfierne A og C i dette gen er blevet undersøgt. Kvinder, der bærer mindst et C-allel (AC eller CC), og som indtager kaffe, har en 64 % reduceret risiko sammenlignet med ikke-kaffedrikkere. Kaffe har ingen effekt hos kvinder med genotypen AA27.

Sammenfattet tyder disse data på, at kaffeforbrug på høje niveauer muligvis kan være forbundet med en reduceret risiko for mammacancer hos kvinder med genmutationen BRCA. De illustrerer desuden betydningen af at integrere individuel genetisk variation ved vurdering af sammenhænge mellem kostfaktorer og mammacancer.

Kaffe og ovariecancer

Ovariecancer er både den femte mest almindelige og den femte mest letale cancer hos kvinder i Europa5. En metaanalyse af otte nyere, velkontrollerede case-control-studier og tre prospektive kohortestudier fandt ingen effekt af kaffeforbrug på udviklingen af denne cancerform28.

Kaffe og endometriecancer

Data fra en nyere metaanalyse29, der omfattede to kohortestudier (201 tilfælde) og syv case-control-studier (2.409 tilfælde), viste, at kaffedrikkere havde 20 % mindre sandsynlighed for at udvikle endometriecancer end ikke-kaffedrikkere (relativ risiko 0,80). Sammenlignet med ikke-kaffedrikkere havde kaffedrikkere med et lille til moderat forbrug (1-4 kopper om dagen) en 13 % lavere risiko (relativ risiko 0,87) for endometriecancer, og kaffedrikkere med et stort forbrug (mere end fire kopper om dagen) havde en 49 % lavere risiko (relativ risiko 0,64). Risikoen blev reduceret med 7 % for hver ekstra kop kaffe om dagen. Disse data tyder på en omvendt forbindelse mellem kaffe og endometriecancer, men årsagssammenhængen er uklar.

Endnu tre nyere studier, som ikke var medtaget i metaanalysen, nåede til samme konklusion. De fandt en dosisafhængig effekt af kaffeforbrug på lavere risiko for endometriecancer. Amerikanske kvinder, som drak mere end to kopper kaffe om dagen, havde en 29-35 % lavere risiko for at udvikle endometriecancer30-31 end ikke-kaffedrikkere. Overvægtige svenske kvinder, som drak kaffe, havde også en lavere risiko for endometriecancer32.

Ét studie fandt en 43 % forøget risiko forbundet med tilsætning af sukker/honning til kaffe (RR 1,43), hvilket viser, at det er nødvendigt at medtage denne variabel i fremtidige studier30..

Modtag nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbrev, når der er noget nyt om kaffe og helbred.