Potentielle mekanismer

Det, der stadig mangler ved disse sammenhænge mellem forbrug af almindelig kaffe og koffeinfri kaffe og en lavere risiko for at udvikle type 2-diabetes, er en plausibel mekanisme.

 

En rolle for koffein?

Da kaffe og te er de vigtigste koffeinkilder i kosten i de fleste lande, er det vanskeligt direkte at udskille en koffeineffekt fra enten kaffe eller te. Da det er rapporteret, at koffeinfri kaffe har en sammenhæng svarende til almindelig kaffe, er det dog usandsynligt, at koffein spiller en central rolle i den negative sammenhæng for udvikling af type 2-diabetes.

Paradoksalt nok fører akut koffeinindtagelse til forhøjet glukoseniveau og insulinresistens, mens kronisk koffeinindtag kun har lille effekt på glukosemetabolismen12.

Et studie af akut indtagelse testede for effekten af koffein hos kvinder med eller uden gestationel diabetes. Koffein påvirkede ikke glukose- og insulinniveauerne i gruppen uden gestationel diabetes. Koffein forringede imidlertid insulinfølsomheden hos kvinder med gestationel diabetes13.

 

Andre bestanddele

Andre bestanddele i kaffe, i særdeleshed antioxidanter som klorogensyre og trigonellin, reducerer tidlige glukose- og insulinniveauer ved 15 minutter i orale glukosetolerancetest (OGTT). Koffeinfri pulverkaffe viser ingen effekt i denne test14.Disse observationer stemmer godt overens med data fra et fransk studie.

Kaffe kunne også delvist hæmme postprandial hyperglykæmi og således forebygge forekomst af type 2-diabetes15. Ifølge en nyt multietnisk tværsnitsstudie af 954 ikke-diabetiske voksne er effekten af almindelig kaffe positivt relateret til insulinfølsomhed, mens koffeinfri kaffe snarere forbedrer funktionen af pankreatiske beta-celler16.

 

Effekt på subklinisk inflammation – en ny hypotese

Et finsk interventionsstudie testede effekten af et gradvist stigende kaffeforbrug (første måned afholdenhed, anden måned fire kopper/dag, tredje måned otte kopper/dag) hos adipøse frivillige. Der sås ingen effekt ved oral glukosetolerancetest. Kaffeforbruget syntes at have en gunstig effekt på visse markører for subklinisk inflammation, som anses for at være risikofaktorer for type 2-diabetes17.

På grund af kaffes høje indhold af antioxidanter18 kan kaffe muligvis bidrage til kostens totale antioxiderende evne, der er nødvendig for at reducere det oxidative stress, som igen fører til gunstige betingelser for udvikling af type 2-diabetes19. Denne hypotese er dog endnu ikke blevet verificeret.

 

Andre områder, der er ved at blive undersøgt

Blandt andre mekanismer, der er undersøgt, fandt et hollandsk studie, at hverken magnesium, kalium, koffein eller blodtryk var involveret i sammenhængen mellem kaffe og type 2-diabetes8.

Endelig fandt et case control-studie fra USA en korrelation mellem kaffeforbrug og plasmaniveauer af kønshormonbindende globulin, som direkte modulerer kønshormoners intracellulære signalering og spiller en kritisk rolle ved udvikling af type 2-diabetes. Man fandt ikke denne sammenhæng for koffeinfri kaffe20.

 

Modtag nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbrev, når der er noget nyt om kaffe og helbred.