Koffein og præstation ved korttidsaktivitet ved høj intensitet

Selv om nyere forskning har vist, at koffein kan have gavnlig effekt for nogle korttidsaktiviteter ved høj intensitet og under visse betingelser, er den samlede evidens stadig ikke overbevisende. På nuværende tidspunkt mener EFSA ikke, at der er tilstrækkelig evidens, der understøtter en årsagsvirkningssammenhæng mht koffeinindtagelse og anaerob aktivitet1.

Et review fra 2009, der undersøgte effekten af koffein på præstationen ved anaerob aktivitet 6, omfattede 28 studier. Det konkluderede, at 17 undersøgelser viste signifikante nyttevirkninger af koffein. Der sås en betydelig variation mellem studierne. Flere faktorer i de forskellige studier blev fremhævet som potentielle forklaringer på variationen: Trænede vs. utrænede deltagere, koffeinvante vs. ikke-koffeinvante deltagere, langsomme vs. hurtige koffeinnedbrydere blandt deltagerne, forskellige doseringsregimer (fast mængde koffein vs. mg pr. kg legemsvægt) samt forskellige tests.

De samlede resultater viser, at koffein kan have nyttevirkninger for nogle korttidsaktiviteter ved høj intensitet og visse betingelser. Det gælder således hos trænede atleter, som har afstået fra koffein før arrangementet og ved indtagelse af en moderat dosis koffein (over en vis grænse, men ikke for høj), ved styrkebaseret sport og holdsport (aktivitet med intermitterende intensitet). Gennemgangen konkluderer, at “den nøjagtige mekanisme til forklaring af koffeins ergogene effekt ved korttidsaktivitet er ukendt”.


Koffein og sportshjælpemidler

Et nyere studie så på effekten af koffein (3,7 mg/kg legemsvægt) i tillæg til et kulhydrat-elektrolyttilskud ved en simuleret fodboldpræstation. Forfatterne fandt, at koffeingruppen var bedre til at bevare – og forbedre – præstationer ved kortdistanceløb og spring, sammenlignet med gruppen som ikke fik koffein 7.


Korttidseffekt af koffein

I 2010 8 rapporteredes, at en koffeindosis på 6 mg/kg legemsvægt hos trænede kvinder resulterede i en forbedring ved en ’øjeblikkelig’ test, men ikke når testen blev gentaget.

Et andet studie 9 testede to forskellige doser af koffein (2 mg/kg og 5 mg/kg legemsvægt) hos aktive deltagere. Indtagelsen af den høje koffeindosis – men ikke den lave – resulterede i en præstationsforbedring ved knæekstensions-/knæfleksionsøvelser. Denne effekt forsvandt ved gentagelse 9.

Modtag nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbrev, når der er noget nyt om kaffe og helbred.