Kaffe og trætte bilister

Kaffe & trætte bilister

Resumé

 • Træthed er en væsentlig faktor i en stor del af de trafikulykker, der sker i Europa.
 • Indtag af koffeinholdig kaffe har vist sig at forøge opmærksomheden og koncentrationsevnen, hvilket er særdeles vigtigt for at kunne føre en bil sikkert.
 • De eksisterende retningslinjer for trafiksikkerhed har højeste prioritet, men brugen af koffeinholdige drikke såsom kaffe kan være et nyttigt, supplement til at sikre bilisters opmærksomhed.

 

Trætte bilister

Det er farligt at køre bil, når man er træt. Træthed er et problem, der kan ramme alle bilister, unge såvel som gamle og alt fra erhvervschauffører og personer med natarbejde til folk på kør-selv-ferie. Der er blevet forsket en del i problemet, og dette dokument opsummerer nogle af de vigtigste resultater.

Der sker mere end 1,3 millioner trafikulykker årligt i EU med anslåede 3 millioner tilskadekomne1. Trætte bilister er et alvorligt problem, som årligt menes at være årsag til op til 20 % af alle trafikulykker2. Der er ca. 50 % større sandsynlighed for, at denne type ulykker fører til dødsfald eller alvorlige kvæstelser, fordi de ofte sker ved høj hastighed. Det skyldes, at en bilist, der er faldet i søvn, ikke kan bremse eller undvige for at undgå eller begrænse ulykken3. Træthed forlænger reaktionstiden, en kritisk faktor for trafiksikkerheden. Det reducerer også årvågenheden, opmærksomheden og koncentrationsevnen, så evnen til at køre bil bliver svækket. Den hastighed hvormed informationer opfattes nedsættes også af træthed, ligesom kvaliteten af beslutninger påvirkes3

Forskning udført af Europa Kommissionen har fundet, at en person, der kører bil efter at have været vågen i 17 timer, har dobbelt så stor risiko for at køre galt4. På trods heraf indrømmer 23 % af adspurgte bilister, at de har kørt bil, mens de var meget trætte, og 3 % har prøvet at falde i søvn bag rattet4. En helt ny undersøgelse fra Megafon udført for Rådet for Sikker Trafik har vist, at knap seks ud af ti danske bilister har kørt bil inden for det sidste år, selvom de følte sig for trætte til det (https://www.sikkertrafik.dk/Raad-og-viden/I-bil/…/Traethed.aspx). Hver 17. bilist er kørt galt efter at have kørt bil trods træthed, mens hver sjette bilist svarer, at det har været lige ved at gå galt for dem.

 

Koffeinholdig kaffe og bilkørsel

Der er overbevisende dokumentation for, at det at drikke koffeinholdig kaffe kan være med til at styrke opmærksomheden og koncentrationsevnen. Man har vist, at koffeinholdig kaffe og en powernap på 15 – 30 minutter er den mest effektive måde at forebygge træthed hos bilister5:

 • En undersøgelse, der har sammenlignet effekten af at drikke kaffe og at tage en lur i forbindelse med kørsel om natten. Den fandt, at 1-2 kopper koffeinholdig kaffe er lige så effektiv til at nedsætte kørselsproblemer som en lur på 30 minutter, uden at kaffen påvirker hverken kvaliteten af den efterfølgende søvn eller indsovningstiden6.
 • En tidligere undersøgelse fandt, at en pause på 30 minutter med en kort lur (på under 15 minutter) eller 1-2 kopper koffeinholdig kaffe var meget effektive måder at bekæmpe træthed på7, og at det var mest effektivt at kombinere to ting 5.
 • Forskning har også vist, at 1-2 kopper koffeinholdig kaffe reducerer antallet af ulykker i trafikken under en simuleret køretest udført efter manglende eller begrænset søvn8.
 • En nyere undersøgelse viste, at den subjektive kørekvalitet under en 2-timers test med simuleret monoton landevejskørsel blev forbedret betydeligt den første time efter indtag af en enkelt kop koffeinholdig kaffe9.
 • En case-kontrol undersøgelse fandt en sammenhæng mellem indtagelse af koffeinholdige drikkevarer som kaffe og reduceret risiko for trafikulykker hos langturschauffører10.
 • En anden undersøgelse fandt at indtagelse af koffeinholdig kaffe hos både unge og midaldrende bilister forbedrede præstationsevnen under nattekørsel betydeligt, hvilket tyder på, at koffeins virkning ikke reduceres med alderen11.

Yderligere oplysninger om kaffe, koffein og opmærksomhed findes her.

 

Konklusioner

Undersøgelser tyder på, at 1-2 kopper koffeinholdig kaffe kan forbedre opmærksomheden og koncentrationsevnen under bilkørsel. Det understøttes af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), som for nylig udtalte, at indtagelse af 75 mg koffein – ca. den mængde, der findes i en almindelig kop kaffe – både styrker opmærksomheden og årvågenheden12. I stedet for at kæmpe mod trætheden bør bilister holde en 30-minutters pause og drikke en kop koffeinholdig kaffe. Det varer ca. 15-20 minutter, før koffeinen i kaffe begynder at virke. Det er tid nok til, at man kan tage en kort lur, og forskning peger på, at en kop koffeinholdig kaffe kombineret med en lur er en mere effektiv måde at bekæmpe træthed hos bilister. Der skal fortsat lægges vægt på de eksisterende retningslinjer for trafiksikkerhed, men brugen af koffeinholdige drikkevarer som koffeinholdig kaffe kan være en nyttig, supplerende strategi i forhold til at sikre trafikanternes opmærksomhed.

 

Referencer

 1. Det Europæiske Færdselssikkerhedsråd (ETSC). http://www.etsc.eu/faq.php#1
 2. Portuguese Association of Sleep. http://www.apsono.com/documentos/4f26d30c7a720APC_BROCHURA_SONO_NET2.pdf
 3. Royal Society for the Prevention of Accidents: Driver Fatigue and Road Accidents Factsheet (2011) http://www.rospa.com/roadsafety/adviceandinformation/driving/driverfatigue/factsheet.aspx
 4. Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Mobilitet og Transport: CARE – EU’s database for trafikulykkesstatistik (2013) http://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/statistics/
 5. Reyner LA & Horne JA: Suppression of sleepiness in drivers: combination of caffeine with a short nap (1997). Psychophysiology, 34:721
 6. Philip P et al.: The effects of coffee and napping on nighttime highway driving: a randomized trial (2006). Ann Intern Med, 144: 785
 7. Horne J et al.: Vehicle accidents related to sleep: a review (1999). Occup Environ Med, 56: 289
 8. Reyner LA et al.: Early morning driver sleepiness: effectiveness of 200 mg caffeine (2000). Psychophysiology, 37: 251
 9. M Mets et al.: Effects of coffee on driving performance during prolonged simulated highway driving (2012). Psychopharmacology, 222: 337
 10. Sharwood LN et al.: Use of caffeinated substances and risk of crashes in long distance drivers of commercial vehicles: case control study (2013). BMJ, 346: 1140
 11. Sagaspe P et al.: Aging and Nocturnal Driving: Better with a Coffee or a Nap? A Randomized Study (2007). SLEEP, 30: 1808
 12. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies: Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to caffeine and increased fat oxidation leading to a reduction in body fat mass (ID 735, 1484), increased energy expenditure leading to a reduction in body weight (ID 1487), increased alertness (ID 736, 1101, 1187, 1485, 1491, 2063, 2103) and increased attention (ID 736, 1485, 1491, 2375) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/20061 (2011). EFSA Journal, 9: 2054

 

 

 

Modtag nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbrev, når der er noget nyt om kaffe og helbred.