Kaffeforbrug og type 2-diabetes

Kaffe og risiko for type 2-diabetes

I 2002 identificerede et hollandsk kohortestudie med 17.111 voksne 306 nye tilfælde af type 2-diabetes og påviste, at de personer, der drak mindst syv kopper kaffe om dagen, havde 50% mindre risiko for  at udvikle type 2-diabetes5. Denne sammenhæng var statistisk signifikant. Siden har mere end et dusin andre studier bekræftet dette i andre populationer.

I slutningen af 2009 publiceredes en systematisk gennemgang med metaanalyse af de tilgængelige prospektive observationsundersøgelser af type 2-diabetes og forbrug af kaffe, koffeinfri kaffe og te6. Denne metaanalyse omfattede 457.922 personer og 21.897 nydiagnosticerede tilfælde af type 2-diabetes fra otte forskellige lande (Holland, USA, Finland, Japan og landene Sverige, Singapore, Puerto Rico og Storbritannien).

De kombinerede data viste en statistisk signifikant negativ sammenhæng mellem kaffeforbrug og risiko for at udvikle type 2-diabetes. Hver ekstra kop kaffe, op til 6-8 kopper om dagen, var forbundet med en 5-10 % lavere risiko for at udvikle type 2-diabetes. Indtagelse af 3-4 kopper kaffe om dagen var forbundet med en ca. 25 % lavere risiko for at udvikle type 2-diabetes, sammenlignet med et forbrug på ingen eller under to kopper om dagen.

Efter Huxley og medarbejderes metaanalyse er der publiceret en række epidemiologiske studier 7 – 11 fra USA, Holland, Frankrig og Japan, som bekræftede, at jo større kaffeforbrug desto mindre risiko for at få type-2 diabetes.

I 2014 blev der udgivet 2 opdaterede, nye meta-analyser  Ding og medarbejderes meta-analyse12 omfattede 23 studier med godt 1,1 mio deltager og 45.335 nye diabetestilfælde. Sammenlignet med folk, der ikke drak kaffe eller kun sjældent drak kaffe, reduceredes risikoen for at få type-2 diabetes med 8%, 15%, 21%, 25%, 29% og 33 % ved indtagelse af henholdsvis 1, 2, 3, 4, 5 og 6 kopper kaffe. Kaffe havde således en klar dosis-afhængig virkning på risikoen for at få type-2 diabetes12. Risikoen for at udvikle type-2 diabetes blev reduceret med 9% for hver kop koffeinholdig kaffe pr dag og med 6% for koffeinfri kaffe pr dag12. Jiang og medarbejderes undersøgelse13 omfattede også godt 1 mio deltagere og 50.595 med type-2 diabetes. De fandt, at blandt dem, der drak mest koffeinfri kaffe, var der 21% færre, der fik type 2 diabetes og blandt dem, der drak koffeinholdig kaffe, var der 30% færre, der udviklede type-2 diabetes13. For hver 2 kopper kaffe/dag kaffeforbruget blev øget, faldt incidensen af type-2 diabetes med 12% 13.

En opgørelse fra 201614 bekræftede resultaterne fra de 3 meta-analyser6,12,13 og konkluderede, at personer, der regelmæssigt drikker 3 – 4 kopper kaffe dagligt har en klart reduceret risiko for at udvikle type-2 diabetes. Det forhold, at der er de samme fund i forskellige befolkningsgrupper, samt at der er en tydelig dosis respons sammenhæng (lavere incidens med større kaffeindtag), er stærke argumenter for, at der er tale om en reel sammenhæng mellem kaffeindtag og en lavere risiko for type-2 diabetes.

Koffeinfri kaffe og risiko for type 2-diabetes

Som ved koffeinholdig kaffe har hovedparten af publicerede studier, som har set på forbindelsen mellem indtagelse af koffeinfri kaffe og risikoen for type 2-diabetes, som sagt rapporteret lignende negative sammenhænge, som man ser for koffeinholdig kaffe.

I metaanalyserne fra 20096 og 201412,13 blev der også fundet klare statistisk signifikante negative sammenhænge mellem forbruget af koffeinfri kaffe og risikoen for type 2-diabetes.

Modtag nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbrev, når der er noget nyt om kaffe og helbred.