Koffein og præstation ved udholdenhedsaktivitet

En oversigt4 fokuserede på udholdenhedspræstation af mere end fem minutters varighed. De målte tiden, det tog at løbe, cykle eller ro en bestemt afstand, frem for tiden indtil udmattelse, hvilket bedre afspejler typiske konkurrenceforhold. Inklusionskriterierne blev opfyldt i 19 afhandlinger, der omfattede 33 forsøg. 30 af disse viste en præstationsforbedring på 3,2 % efter koffeinindtagelse.

Gennemgangen konkluderede samlet, at koffeinindtagelse kan være et effektivt ergogent hjælpemiddel for udholdenhedsatleter, når det indtages i moderate mængder (3-6 mg/kg legemsvægt) før og/eller under aktivitet. Koffeinafholdenhed i mindst 7 dage før arrangementet øger koffeins ergogene effekt under udførelsen.

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) meddelte for nylig, at der er påvist en årsagsvirkningssammenhæng mellem indtagelse af koffein og forbedret udholdenhedspræstation (3 mg/kg legemsvægt 1 time før aktivitet), udholdenhedskapacitet (3 mg/kg legemsvægt 1 time før aktivitet) og en reduktion i den opfattede anstrengelse (4 mg/kg legemsvægt 1 time før aktivitet) 1.

Koffein og muskelsmerter

Et andet review 5 beskrev koffeins effekt på muskelsmerter under 30 minutters cykling ved høj intensitet. Koffeinindtagelse (5 mg/kg legemsvægt) reducerede den rapporterede intensitet af muskelsmerter. Effekten var størst i gruppen af koffeinforbrugere med et habituelt lavt forbrug.

Modtag nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbrev, når der er noget nyt om kaffe og helbred.