Baggrundsinformation

Prævalensen af leversygdomme ligger omkring ca. 6 % i EU1. Med andre ord har ca. 29 mio. i EU leversygdomme. Leversygdom forårsager årligt 70.000 dødsfald i Europa. Det er den femte hyppigste dødsårsag, som er ansvarlig for lidt over 14 % af alle dødsfald. Oplysninger tyder på, at omkring 0,1 % af den europæiske befolkning rammes af cirrose, svarende til skønsmæssigt 170.000 dødsfald om året. Der er store variationer inden for Europa, f.eks. vil omkring 0,1 % af de ungarske mænd dø af cirrose hvert år sammenlignet med 0,001 % af de græske kvinder2.

Hepatitis, der er den mest almindelige leversygdom, skønnes at ramme over 10 mio. mennesker i Europa2.

Levercancer er den femte. hyppigste årsag til cancerrelateret død globalt set og den fjortende almindeligste dødsårsag i Europa3. Den tegner sig for 5,4 %, eller 695.000 dødsfald, på verdensplan (47.000 dødsfald i Europa)4.  Levercancer er den primære dødsårsag hos patienter med levercirrose5.

Epidemiologiske forudsigelser viser en stigning i antallet af personer, der har risiko for udvikling af kronisk leversygdom6.

I 1992 viste det første studie fra Kaiser Permanente Medical Care Program kohorten i Californien, at kaffedrikning muligvis beskytter mod levercirrose7. I dette studie blev der diagnosticeret 59 tilfælde af levercirrose, og forsøgspersoner, som dagligt drak fire kopper kaffe eller mere, havde 80 % lavere risiko for at udvikle levercirrose end dem, der ikke drak kaffe.

I et andet studie udført fra samme gruppe blev det i 1993 rapporteret, at kaffedrikkere havde 23 % mindre risiko for at dø af levercirrose sammenlignet med ikke-kaffedrikkere8.

Resultaterne af disse to prospektive kohortestudier gav stødet til en række studier og publikationer om sammenhængen mellem kaffeindtag og leversygdomme.

Modtag nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbrev, når der er noget nyt om kaffe og helbred.