Kaffeindtag og kolesterol

Kaffekomponenten cafestol, og i mindre grad kahweol forårsager øgning i såvel total- som LDL-kolesterol15. Det står desuden klart, at disse komponenter går over i den bryggede kaffe ved kogt kaffe, hvorimod de i stor udstrækning tilbageholdes i papirfilteret ved filterkaffe.

Dette bekræftes ved en metaanalyse fra 2001 af randomiserede kliniske forsøg, hvor man fandt at indtag af kogekaffe, men ikke filterkaffe, var associeret med en signifikant øgning i total og LDL-kolesterol16.

I modsætning hertil har et studie fra 2010, der sammenlignede effekten af ingen kaffe versus fire kopper filterkaffe om dagen og også otte kopper om dagen, hver i en periode på en måned, vist, at filterkaffe i nogen grad forhøjer både totalkolesterol i serum og HDL-kolesterol uden en tilsvarende effekt på LDL17.

Et andet mellemstort tværsnitsstudie fra Norge evaluerede niveauer af totalkolesterol hos samepopulationer og norske populationer18. Der var 5.647 mandlige og 6.347 kvindelige deltagere. Man fandt ingen sammenhæng mellem filterkaffeindtag og total kolesterol mens kogekaffe blandt norske mænd – men ikke samiske mænd – var forbundet med et højere total kolesterol.

Opsummerende er der generel evidens for at kaffebrygningsmetoder, som tillader cafestol og kahweol at gå over i den bryggede kaffe (kogekaffe, stempelkaffe) hæver niveauet af totalkolesterol i serum, og hovedsageligt LDL. Indtag af filterkaffe er ikke forbundet med en systematisk øgning i total- eller LDL kolesterol.

Modtag nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbrev, når der er noget nyt om kaffe og helbred.