Kaffeforbrug og cancer i blære, nyre og prostata

Kaffe og blærecancer

Tobak og eksponering for aromatiske aminer er de to vigtigste risikofaktorer for blærecancer. Andre faktorer forbundet med livsstil er imidlertid også involveret. Fire ud af seks kohortestudier og 29 ud af 37 case-control-studier har vist en moderat stigning i risikoen for blærecancer ved indtagelse af kaffe6. Denne forøgede risiko er hverken forbundet med dosen eller eksponeringsvarigheden, hvilket tyder på en ikke-kausal sammenhæng.

De nyeste studier og metaanalyser viser op til 18 % højere risiko for blærecancer (relativ risiko 1,0-1,18) hos kaffedrikkere eller ingen sammenhæng hos kvinder og en forøget risiko på 26 % hos mænd6, 8, 20. En vigtig forvekslingsfaktor kædes imidlertid sammen med den type vand, der anvendes til tilberedningen af kaffe. Kloret ledningsvand kan forøge risikoen for blærecancer, mens mineralvand ikke gør det.

Denne fundne forøgede risiko for blærecancer ved kaffeforbrug kan muligvis tilskrives rygning, som i reglen korrelerer direkte med både alkohol- og kaffeforbrug, eller en sammenhæng mellem alkohol, kaffe og en endnu uidentificeret risikofaktor20.

Kaffe og nyrecancer

I de sidste tre årtier er incidensen af nyrecancer steget konstant, hvilket har ført til søgning efter mulige forbindelser med kosten. Ætiologien for nyrecancer tyder på en forøget risiko ved rygning og overvægt.

WCRF (World Cancer Research Fund) har identificeret 18 case-control-studier og fem kohortestudier, der klart og samstemmende viser, at der ikke er nogen forbindelse mellem kaffeforbrug og nyrecancer8..

Nogle få studier, herunder en syntese af 13 prospektive studier, der omfattede 530.469 kvinder, 244.483 mænd og 1.478 tilfælde af nyrecancer, bekræftede den manglende forbindelse mellem kaffeforbrug og nyrecancer (relativ risiko 0,99 – middelværdi for alle studier) 21-22.

Kaffe og prostatacancer

En metaanalyse af seks kohortestudier og fem case-control-studier finder, at kaffeforbrug ikke har indflydelse på risikoen for at udvikle prostatacancer23. Kaffeforbrug akkumuleret over hele levetiden, debutalder og varighed viste ingen effekt på incidensen af prostatacancer

Modtag nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbrev, når der er noget nyt om kaffe og helbred.