Baggrundsinformation

Ved type 2-diabetes (gammelmandssukkersyge) er der en kombination af nedsat insulinproduktion og nedsat følsomhed for insulin i muskel-, lever- og fedtvæv – såkaldt insulinresistens. Ved insulin resistens er der brug for mere insulin for at opretholde normale blodsukkerniveauer.

Type 2-diabetes karakteriseres altså ved højt blodglukose sammen med insulinresistens og relativ insulinmangel. Type 2 påvirkes primært af livsstilsfaktorer som kost, fysisk aktivitet, alkoholforbrug og rygning.

På verdensplan har mere end 220 mio. personer diabetes1. Inden 2025 vil antallet, der skønnes at blive ramt af type 2-diabetes, stige med 65 % og vil skønsmæssigt nå et antal på 380 mio. personer på verdensplan1,.

Europa har en af de højeste prævalenser af diabetes med 60 mio. personer – svarende til 10,3% mænd og 9,6% kvinder  over 25 år2. Antallet af diabetestilfælde regnes med at nå 71 mio. i 2040 1. I 2015 forårsagede diabetes 627.000 dødsfald i Europa: ca en fjerdedel (26.3%) var under 60 år2.Type-2 diabetes omfatter mere end 90 % af det samlede antal diabetestilfælde. Beregninger viser, at diabetes i Europa belastede de totale sundhedsudgifter med 9% i 2015 2. Engang var type-2 diabetes en alderdomssygdom, men nu rammes også unge og børn, og den største stigning ses i aldersgruppen 30-40 år 3.

Dobbeltepidemierne fedme og diabetes repræsenterer den største udfordring for det offentlige sundhedsvæsen i det 21. århundrede. Det skønnes, at mindst halvdelen af alle diabetestilfælde ville blive elimineret, hvis vægtstigning hos voksne kunne forebygges og undgås4.

 

Modtag nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbrev, når der er noget nyt om kaffe og helbred.