Furan

Furan og methylfuran dannes naturligt under opvarmning eller kogning og findes i en lang række føde- og drikkevarer, herunder cerealier (kornprodukter) til spædbørn, babymad på glas, morgenmadsprodukter og kaffe. Furan dannes naturligt i kaffe i forbindelse med ristningen. Furan har sandsynligvis været en del af menneskets kost i flere tusinde år, da det kan dannes ved anvendelse af traditionelle tilberedningsmetoder.

Adskillige studier tyder på, at mængden af furan mindskes signifikant under kaffebrygning, da forbindelsen er meget flygtig og let fordamper26-29.

Mængden af furan i kaffe overvåges i hele Europa, og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) udgiver regelmæssigt rapporter herom30.

Der er opstået bekymring på grund af studier hos dyr, som tyder på, at der er en forbindelse mellem et højt indtag af furan og udvikling af visse kræftformer, især leverkræft31. I en undersøgelse om kaffe og kræft, som blev offentliggjort i juni 2016, har Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC) imidlertid klassificeret kaffe i gruppe 3:  “stoffer der ikke kan klassificeres som kræftfremkaldende for mennesker”. Efter en grundig gennemgang af mere end 1.000 studier hos mennesker og dyr fandt IARC, at der ikke var tilstrækkelig evidens for, at indtagelse af kaffe skulle være kræftfremkaldende24. IARC har konkluderet, at forskningen tyder på, at indtag af kaffe reducerer risikoen for leverkræft24.

Tilsynsmyndighederne har tidligere undersøgt furan, men har indtil videre ikke fastsat grænseværdier for stoffet i føde- eller drikkevarer. Her i 2017 er Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) i gang med at vurdere betydningen af furan og relaterede forbindelser i fødevarer efter en anmodning fra Europa-Kommissionen.

Modtag nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbrev, når der er noget nyt om kaffe og helbred.