Multisensorisk påvirkning

Brygning og indtagelse af kaffe giver en kompleks multisensorisk oplevelse, der opstår, når både syns-, lugte-, smags- og følesansen påvirkes. Oplevelsen påvirkes også af temperaturen og det miljø, hvori kaffen drikkes.

Kaffe når alle sanser

Kaffens fulde sanseoplevelse strækker sig langt – fra kaffeduften, der opleves, når vi åbner krukken, til den visuelle oplevelse, når vi brygger kaffen, bl.a. kaffens farve og cremaen, eller kaffeskummet, opstår. Sanseoplevelsen med kaffe starter måske endda allerede, når man træder ind i kaffeforretningen og hører lyden af kaffemøllen. Nogle forskere mener, at lyden også spiller en stor rolle i kundens daglige interaktion med kaffen, hvilket ofte påvirker deres kognitive processer, følelser og adfærd12.

Endelig bidrager både kaffens duft og smag til drikkeoplevelsen. Når man tilsætter mælk og/eller sukker i kaffen, ændrer man ikke alene aromaprofilen, man påvirker også duften. Nogle forskere mener, at duften reduceres, når man tilsætter noget til kaffen13.  Forskerne har også peget på, at brugen af homogeniseret skummet- eller letmælk, der har mindre fedtmolekyler, kan give en mere intens kaffesmag og -duft sammenlignet med brugen af sødmælk eller fløde14.

At drikke en kop kaffe er en multisensorisk oplevelse, hvor alle sanserne inddrages, så man får den fulde kaffeoplevelse. Det gør, at man kan bedømme kvaliteten og nydelsen af kaffen.  Hvis man drikker en kop kaffe uden at bruge én af sine sanser (fx uden at opleve kaffens duft), vil det reducere påvirkningen af de andre sanser og dermed den overordnede oplevelse og glæde ved at drikke kaffen markant.

Kaffens fremtræden

Kaffens udseende, og hvordan den præsenteres, kan også spille en vigtig rolle i den multisensoriske oplevelse og kan endda påvirke smagsoplevelsen. Forskning peger på, at kaffens farve ved servering kan påvirke smagsoplevelsen.  Fx har det vist sig, at et hvidt krus fremmer oplevelsen af, hvor stærk en kop kaffe er, og den blev beskrevet som mindre sød end kaffe, der blev serveret i et gennemsigtigt eller blåt krus15.

En anden undersøgelse af Latte Art (det en barrista tegner i overfladen med mælkeskum) viste, at et kantet design i forhold til et mere afrundet design, påvirkede folks forventninger til, om de kunne lide kaffen, om den var bitter, og om den var af god kvalitet16. Man mener også, at hvis kaffens konsistens gøres tykkere, så reduceres kaffens aroma og duft17.

Modtag nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbrev, når der er noget nyt om kaffe og helbred.