Koffein og neurodegenerative tilstande

Kaffe og aldersrelateret kognitivt forfald
Adskillige epidemiologiske studier tyder på, at et regelmæssigt, livslangt, moderat forbrug af kaffe/koffein kan forhale fysiologisk, aldersrelateret kognitivt forfald, særligt hos kvinder og specielt hos personer over 80 år24. Der er dog stadig behov for yderligere undersøgelser for at øge den statistiske mulighed for at afdække en forbindelse mellem koffein og kognitiv svækkelse.

Yderligere information om koffein og aldersrelateret kognitivt forfald findes her.

Koffein,Alzheimers og Parkinsons sygdom
Der er fundet tegn på, at koffein, hvis primære mål er hjernen, ikke kun har en positiv kognitiv virkning, men også, kan reducere risikoen for aldersrelateret kognitivt forfald samt Alzheimers og Parkinsons sygdom.

Dyreeksperimentelt er det vist, at koffein muligvis modvirker en række sygdomstræk knyttet til Alzheimers sygdom25,26. En nyere systematisk gennemgang og metaanalyse påviste en tendens til, at et livslangt koffeinforbrug har en beskyttende virkning mod risikoen for at udvikle Alzheimers sygdom. De epidemiologiske data, der er til rådighed i øjeblikket, er imidlertid baseret på uensartede metodologier anvendt på et begrænset antal forsøgspersoner. Der er fortsat behov for yderligere prospektive studier af større kohorter24.

Der er et stort antal epidemiologiske studier, der rapporterer, at der er en omvendt sammenhæng mellem forbrug af kaffe og risikoen for Parkinsons sygdom. Relationen er dosisafhængig og peger derfor på en mulig kausal virkning27. Ifølge dyrestudier er det sandsynligt, at det er koffeinindholdet, der er hovedårsagen til kaffes potentielle forebyggende virkning mod Parkinsons sygdom, primært ved at blokereA2A-adenosinreceptorer28.

Når koffein optages i kaffe, lader det til, at koffeinens direkte virkning på neurobeskyttelsen forstærkes af virkningerne af andre indholdsstoffer i kaffe, som tilsammen tilsyneladende indvirker på hjernens karsystem, blodhjernebarrieren og betændelse.

Yderligere information om koffein og neurodegenerative sygdomme findes her.

Modtag nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbrev, når der er noget nyt om kaffe og helbred.