Koffein og knoglesundhed

Knogleskørhed (osteoporose) er defineret som “en sygdom karakteriseret ved lav knoglemasse og mikroarkitektonisk svækkelse af knoglevæv, der medfører forøget knogleskrøbelighed og deraf følgende forøget risiko for knoglebrud”. Som mange andre kroniske sygdomme er den multifaktoriel betinget. Blandt risikofaktorerne for knogleskørhed kan nævnes alder, cigaretrygning, alkoholforbrug, fysisk aktivitetsniveau, samt kalciumindtagelsen. Koffeinindtag er ofte blevet knyttet til øget risiko for knoglebrud på grund af knogleskørhed, og trods svage beviser antydes det ofte, at kvinder bør begrænse deres indtag af koffein for at begrænse risikoen.

De fleste rapporter har ikke vist virkning af koffein på knogletætheden. En gennemgang af 32 observationsstudier 42 fandt ingen overordnet negativ effekt af koffein på knoglesundheden. Potentielle negative effekter på mineraltætheden i knogler blev primært konstateret hos befolkningsgrupper med utilstrækkeligt kalciumindtag eller meget højt kaffeforbrug (over 9 kopper dagligt). Faktisk foreligger der ingen beviser for, at koffein har nogen skadelige virkninger på knogle- eller kalciumstatus hos personer, der indtager den anbefalede daglige mængde calcium42. En metaanalyse 43 peger i retning af forøget risiko for knoglebrud, der potentielt kan knyttes til det generelle indtag af kaffe, især for kvinder. Resultaterne af et nyere kohortestudie tyder imidlertid på, at koffeinindtagelse muligvis kan knyttes til en begrænset reduktion i mineraltætheden i knoglerne, men dette er ikke ensbetydende med en væsentligt forøget risiko for knogleskørhed eller knoglebrud, der typisk forekommer i forbindelse med knogleskørhed44. Som Liu et al har konkluderet43, er de foreliggende data derfor utilstrækkelige til at drage overbevisende konklusioner, og der er behov for yderligere forskning på området.

Modtag nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbrev, når der er noget nyt om kaffe og helbred.