Indholdsstoffer i kaffe

Kaffe har et naturligt indhold af forskellige stoffer, herunder koffein, antioxidanter og diterpener. De bidrager ikke kun til den unikke smag, men også til de velunderbyggede sundhedsmæssige virkninger af kaffe.


Koffein
Koffein er det primære farmakologisk aktive stof i kaffe, som virker lettere stimulerende på centralnervesystemet. Koffein findes i omkring 60 plantearter, hvoraf kakaobønner, kolanødder, teblade og kaffebønner er de bedst kendte. Desuden tilsættes koffein til mange populære sodavandsmærker, ligesom stoffet indgår i en række farmakologiske præparater og typer af håndkøbsmedicin. En typisk kop kaffe indeholder omkring 80-100 mg koffein. Omfattende forskning har påvist visse gavnlige effekter af koffein i kosten, bl.a. forbedret opmærksomhed5, årvågenhed5 og fysisk præstationsevne6. Nogle personer kan dog oplevenegative virkninger, f.eks. forstyrrelser i søvnmønstre7.


Antioxidanter
Kaffe har et naturligt indhold af forskellige stoffer med antioxidativevirkninger. Det er bl.a. klorogensyrer og melanoidiner, som kan deaktivere oxidanter, og
N-metylpyridinium, som kan styrke cellernes forsvarsmekanismer8,9,10,11.

  • En række undersøgelser har påvist forøgede mængder af antioxidanter i blodet efter indtagelse af kaffe12,13,14,15,16.
  • Flere faktorer (herunder ristningsgrad, tilsætningsstoffer som mælk og sukker og kaffedosis) gør det vanskeligt at koblestigningen af mængden af antioxidanter i blodet til bestemte stoffer i kaffen.
  • Forskellige antioxidanter i kaffe lader til at have forskellige virkninger i kroppen. Der er behov for yderligere forskning i disse stoffers bioaktive og potentielt sundhedsfremmende rolle, før der kan drages konklusioner.


Diterpener
Diterpenerne cafestol og kahweol forekommer begge naturligt i den olie, der findes i kaffe. Undersøgelser har vist, at stort indtag af disse stoffer kan få niveauet af total- og LDL-kolesterol i serum til at stige17.

  • Virkningen hænger i høj grad sammen med bryggemetoden, eftersom disse stoffer i stort omfang opfanges i kaffefiltrene, når der er tale om filterkaffe, men ender i den færdige kaffe, hvis der er tale om koge kaffe, kolbekaffe, græsk og tyrkisk kaffe eller stempelkaffe17,18.
  • Pulverkaffe (instant coffee) indeholder praktisk taget ingen af de stoffer, der hæver kolesterolniveauet18. Moderat indtag af espresso (2-3 kopper) har også ubetydelig effekt, eftersom indholdet er mindre end i ufiltreret kaffe, ligesom portionerne er mindre.
  • Enkelteundersøgelser tyder på, at diterpener kan virke beskyttende mod visse cancertyper, bl.a. kolorektal cancer19Yderligere forskning er dog nødvendig før der kan drages sikre konklusioner.

Modtag nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbrev, når der er noget nyt om kaffe og helbred.