Andre indholdsstoffer

Der dannes andre stoffer i kaffe under opbevaring og behandling af kaffebønnerne. Det gælder stoffer som akrylamid og furan, som opstår under opvarmning af fødevarer, og okratoksin A, som skyldes skimmelsvamp, der kan dannes, når grønne (uristede) kaffebønneropbevares forkert. Kaffeproducenterne overvåger nøje niveauerne af akrylamid og furan i det endelige kaffeprodukt og har indført foranstaltninger til at forhindre dannelse af  okratoksin A.

Mange undersøgelser har behandlet de helbredsmæssige aspekter af de stoffer, der dannes under behandling af kaffen. Denne information summeres herunder.


Akrylamid
Akrylamid er et stof, der dannes under tilberedning af fødevarer, herunder kaffe, især ved høje temperaturer, f.eks. ved ristning, bagning og stegning. Det er kendt, at langvarig udsættelse for akrylamid kan forårsage kræft hos dyr, men der findes ingen direkte evidens for en forbindelse mellem akrylamid og kræft hos mennesker20.

European Food Safety Authority (EFSA) vurderer hvert år niveauerne af akrylamid i fødevarer i alle EU’s medlemsstater21. For nylig har EFSA bedt fødevarevirksomhederne om at fremlægge yderligere analytiske data som skal bruges ved udarbejdelsen af den videnskabelige opinion om sikkerheden ved akrylamid, der forventes i 2014.

Kaffeindustrien overvåger jævnligt niveauerne af akrylamid og har i mere end 10 år forsket i processer, der kan være med til at sænke niveauerne uden at påvirke kaffes kvalitet og popularitet.


Furan
Furan er et stof, der dannes, når bestemte fødevarer opvarmes til høje temperaturer, og det findes i mange fødevarer, bl.a. kaffe. Det fordamper hurtigt, og der er tegn på, at mængden af stoffet i kaffe falder i perioden, fra kaffen bliver ristet indtil den drikkes. Det anslås, at kun omkring 10 % af den mængde furan, der oprindelig er til stede i ristede kaffebønner, findes i den færdige drik22,23,24.

Dyrestudier har givet anledning til bekymring, fordi de tyder på en sammenhæng mellem indtag af furan og udvikling af visse cancertyper  primært levercancer25. Niveauerne af furan i kaffe overvåges i hele Europa, og EFSA offentliggør med jævne mellemrum rapporter om det26.


Okratoksin A
Okratoksin A (OTA) er et mykotoksin, der skyldes skimmelsvamp, som kan vokse på kaffebønner, hvis de opbevares forkert. OTA forekommer i en række fødevarer, herunder kornprodukter og tørrede vinstokfrugter, når de opbevares fugtigt.

I dag har et kodeks for godt landmandskab (Good Agricultural Practice) i de kaffeproducerende lande muliggjort, at en effektiv kontrol sættes ind på produktionsstedet. Derved sikres det at kaffebønnerne opbevares korrekt, så det undgås, at der dannes okratoksin A. EU-bestemmelser sikrer også kontrol af niveauet af akrylamid i kaffe. Dette kan være med til at eliminere bekymringer i forbindelse med forekomsten af stoffet i kaffebønner og færdig kaffe.

Modtag nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbrev, når der er noget nyt om kaffe og helbred.