Resultater fra undersøgelse blandt praktiserende læger (April 2012)

Kort om metode og formål

Formål med spørgeskemaundersøgelsen har været at få afdækket praktiserende lægers holdninger og viden om kaffe og kaffes effekt på helbredet, med det mål at kunne tilrettelægge formidlingen på området.

Spørgeskemaet blev i februar 2012 udsendt til alle praktiserende læger i Danmark sammen med et følgebrev, der kort beskrev formålet med undersøgelsen og hvem der står bag.

Skemaerne blev returneret i portofrit vedlagt konvolut til UNI•C (Danmarks IT-center for uddannelse og forskning).

UNI•C adskilte svarkort fra besvaret spørgeskema således, at lægernes besvarelser var anonyme

 

Svarprocent, alder, køn og geografi

Der kom 615 brugbare spørgeskemaer retur – dette svarer til en svarprocent på ca. 18%. Køn, alder og geografi fremgår af tabel 1, 2 og 3

1. Køn:

% (antal)

Mand

54% (329)

Kvinde

46% (281)

I alt

100% (610)

2. Alder:

%

Under 30 år

1% (5)

30-39 år

10% (63)

40-49 år

30% (181)

50-59 år

35% (216)

Over 60 år

24% (146)

I alt

100,0% (611)

 3. Region:

%

Hovedstaden

28% (169)

Sjælland

16% (96)

Syddanmark

26% (160)

Midtjylland

23% (140)

Nordjylland

7% (45)

I alt

100% (610)

 

Vidensniveau blandt lægerne og formidling

4. Hvor ofte indgår kaffe i samtaler med dine patienter – enten hos dig eller hos dit praksispersonale?

%

Dagligt

3% (18)

Ugentligt

22% (135)

Et par gange om måneden

27% (164)

Sjældent

48% (294)

I alt

100,0% (611)

 

5. Hvor god mener du din viden om kaffes effekt på helbredet er?

%

God

20% (120)

Mindre god

45% (275)

Mangelfuld

30% (181)

Meget mangelfuld

6% (36)

I alt

100,0% (612)

 

6. Ønsker du mere viden om kaffes effekt på helbredet?

%

Ja, f.eks via et nyhedsbrev, der sendes til mig på mail

17% (101)

Ja, f.eks på en vidensportal hvor jeg selv kan opsøge viden

39% (239)

Ja, via artikler i videnskabelige tidsskrifter

34% (206)

Nej

25% (153)

I alt

114% (611)

 Kommentarer til tabel 4, 5 og 6

 •  Hos 52% indgår kaffe i samtalen med patienter et par gange om måneden eller hyppigere.
 •  Kun 20% af lægerne angiver, at deres viden om kaffes effekt på helbredet er god og 36% angiver, at de har mangelfuld eller meget mangelfuld viden.
 • 75% vil gerne have mere information om kaffes effekt på helbredet, heraf vil hovedparten gerne have denne information via en vidensportal hvor de selv kan opsøge viden.

 

I det følgende er resultaterne af undersøgelsen angivet sammen med ’rigtige’ svar. Hovedparten af de ‘rigtige svar’ er baseret på konklusionerne i den nye rapport “Kaffe, sundhed og sygdom” (Vidensråd for Forebyggelse, 2012) www.vidensraad.dk

 


Viden om indhold i kaffe

7. Hvilke af nedenstående substanser er til stede i filterkaffe?

% (antal)

Koffein

97% (598)

Mineraler som kalium, magnesium

37% (229)

Vitaminer som Niacin, B122

11% (70)

Kulhydrater

4% (23)

Lipider

8% (46)

Kolesterol

3% (21)

Antioxidanter

36% (222)

Ved det ikke

8% (46)

I alt

204% (614)

”Rigtig svar”

 •  Ristet kaffe indeholder ca. 5 % mineraler i form af kalium, magnesium og calcium, der også delvist genfindes i den fædigbryggede kaffe.
 •  Kaffe indeholder niacin, et B-vitamin, og i mindre grad folat, også et B-vitamin.
 • Grønne kaffebønner indeholder ca. 10% opløselige kulhydrater og op til 50% uopløselige kulhydrater, især i form af cellulose. Efter ristning er der stadig opløselige kulhydrater til stede, delvist i form af nedbrydningsprodukter af de oprindeligt uopløselige polysaccharider. I den færdigbryggede kaffe er der dog næsten ikke almindeligt sukker (sucrose eller glucose).
 •  I den færdigbryggede kaffe er der stort set ikke lipider.
 •  Kaffe indeholder ikke cholesterol, men de to plantesteroler kafestol og kahweol, der påvirker cholesterol indholdet i blodet på uhensigtsmæssig måde. Disse stoffer bliver dog fjernet ved filtrering gennem papir og findes derfor ikke i filterkaffe.
 • Grønne kaffebønner indeholder omkring 10 % af den naturlige antioxidant chlorogensyre, der dog i nogen grad nedbrydes ved ristning. Chlorogensyre er dog stadig en væsentlig antioxidant i den færdigbryggede kaffe, nu sammen med melanoidiner, der er bruningsprodukter opstået under ristningen. I en nyere undersøgelse blev det estimeret, at ca. 60 % af indtaget af antioxidanter i den norske befolkning stammer fra kaffe. Mellemristet kaffe indeholder flest antioxidanter.

 

8. Hvilke af nedenstående udsagn er du enig i?

% (antal)

Der er næsten lige så meget koffein i en kop sort te som i en kop kaffe

38% (227)

Der er ca. halvt så meget koffein i en kop sort te som i en kop kaffe

46% (281)

Der er næsten ikke noget koffein i en kop sort te

16% (98)

I alt

100,0% (606)

 

9. Hvor meget koffein indeholder en kop kaffe?

%

Ca. 100 mg

76% (443)

Ca. 200 mg

23% (136)

Ca. 300 mg

1% (5)

I alt

100% (584)

 ”Rigtig svar”

 •  Kaffe af almindelig styrke indeholder ca. 100 mg koffein per kop, sort te nogenlunde det halve.


Hvad opfattes som mindre, moderat og stort indtag af kaffe?

 10a. Hvad opfatter du som et mindre indtag af kaffe?

% (antal)

<2 kopper/dag

51% (314)

<3 kopper/dag

35% (213)

<4 kopper/dag

12% (71)

<5 kopper/dag

2% (11)

<6 kopper/dag

0% (2)

<7 kopper/dag

0% (1)

I alt

100% (612)

 

10b. Hvad opfatter du som et moderat indtag af kaffe?

% (antal)

1-2 kopper/dag

1% (6)

2-3 kopper/dag

15% (84)

3-4 kopper/dag

45% (265)

4-5 kopper/dag

28% (163)

5-6 kopper/dag

11% (65)

7 eller flere kopper/dag

1% (4)

I alt

100% (589)

 

10c. Hvad opfatter du som et stort indtag af kaffe?

% (antal)

>2 kopper/dag

0% (0)

>3 kopper/dag

1% (9)

>4 kopper/dag

15% (90)

>5 kopper/dag

27% (163)

>6 kopper/dag

21% (127)

>7 kopper/dag

36% (222)

I alt

100% (611)

 

11. Hvor meget kaffe drikker du selv?

%

Drikker aldrig kaffe

4% (27)

Drikker kaffe en gang i mellem – men ikke hver dag

9% (52)

1-2 kopper om dagen

27% (167)

3-4 kopper om dagen

39% (239)

5-6 kopper om dagen

15% (94)

Mere end 6 kopper om dagen

6% (34)

I alt

100% (613)

 

10c. Hvad opfatter du som et stort indtag af kaffe? krydset med 8. Hvor meget kaffe drikker du selv?

 

Op til 2 kopper om dagen

3-4 kopper om dagen

5-6 kopper om dagen

Mere end 6 kopper om dagen

I alt

>2 kopper/dag

0% (0)

0% (0)

0% (0)

0% (0)

0% (0)

>3 kopper/dag

3% (8)

0% (1)

0% (0)

0% (0)

1% (9)

>4 kopper/dag

23% (57)

13% (30)

3% (3)

0% (0)

15% (90)

>5 kopper/dag

33% (81)

28% (67)

14% (13)

6% (2)

27% (163)

>6 kopper/dag

19% (46)

24% (57)

17% (16)

24% (8)

21% (127)

>7 kopper/dag

22% (53)

35% (82)

66% (62)

71% (24)

36% (221)

I alt

100% (245)

100% (237)

100% (94)

100% (34)

100% (610)

Kommentar til tabel 10 og 11

 •  Mindre end 2 evt. 3 kopper kaffe om dagen opfattes som et mindre indtag. Et moderat indtag angives til 3 til 4 kopper – evt. 4 til 5 kopper.
 •  Mere end 5 til 6 kopper kaffe opfattes som et stor indtag. Dog synes ca. 1/3 af lægerne at man skal op på mere end 7 kopper før der er tale om et stort indtag. 40% af deltagere i undersøgelsen drikker mindre end 1-2 kopper kaffe dagligt. Jo mere kaffe lægen selv drikker jo større antal kopper skal der til et ’stort indtag’ (p< 0,00)

 

Råd om kaffeindtag til forskellige sygdomsgrupper

Hjertekarsygdomme

Hvilke råd vil du give nedenstående patienter med hensyn til deres kaffeindtag?

 

Drik helst ikke kaffe

Drik højst 1-2 kopper/dag

Drik højst 3-4 kopper/dag

Drik højst 4-5 kopper/dag

Vil ikke anbefale nogen restriktion i kaffeindtag

I alt

Til patienter med hypertension

3% (20)

31% (183)

23% (138)

5% (28)

39% (231)

100,0% (600)

Til patienter med forhøjet kolesterol

2% (12)

13% (77)

16% (95)

3% (17)

67% (405)

100,0% (606)

 

Hvor enig er du i nedenstående påstande om filterkaffe?

 

Helt enig

Delvis enig

Delvis uenig

Helt uenig

Ved ikke

I alt

Kaffe giver forhøjet kolesterol

2% (9)

7% (42)

12% (74)

51% (306)

29% (175)

100% (606)

 

“Rigtige svar”

(uddrag fra rapport “Kaffe, sundhed og sygdom” fra Vidensråd for Forebyggelse, 2012, Kjeld Hermansen et al – www.vidensraad.dk )

Der er overbevisende evidens for, at der ikke er sammenhæng mellem indtag af filterkaffe og udviklingen af iskæmisk hjertesygdom eller forhøjet blodtryk i observerende undersøgelser. Hos personer med allerede kendt forhøjet blodtryk har man heller ikke fundet sammenhæng mellem indtagelse af filterkaffe og senere udvikling af iskæmisk hjertesygdom

Der er generelt ikke set sammenhæng mellem indtag af filterkaffe og udvikling af blodprop eller blødning i hjernen i observerende undersøgelser. Dog tyder nye studier på, at filterkaffe er associeret med en godt 10 % lavere sygdomsrisiko.

Stempelkaffe, pulverkaffe, espressokaffe og især kogekaffe har et noget højere indhold af de kolesteroløgende forbindelser, cafestol og kahweol, end filterkaffe har. Cafestol regnes for at være en af de mest potente kolesterolforøgende forbindelser, som vi kender, og effekten synes at være permanent så længe, der fortsat indtages disse diterpener.

Indtag af kogekaffe, stempel- og espresso- kaffe har i nogle observerende undersøgelser fremkaldt en øgning i total- og LDL-kolesterol, der kan øge risikoen for hjertekarsygdomme, mens filterkaffe ikke har denne virkning. Der er derfor behov for flere langtidsundersøgelser, der kan belyse effekten af kogekaffe, stempelkaffe og espressokaffe på risikoen for hjertekarsygdom.


Type 2 Diabetes

Hvilke råd vil du give nedenstående patienter med hensyn til deres kaffeindtag?

 

Drik helst ikke kaffe

Drik højst 1-2 kopper/dag

Drik højst 3-4 kopper/dag

Drik højst 4-5 kopper/dag

Vil ikke anbefale nogen restriktion i kaffeindtag

I alt

Til patienter med type 2 diabetes

1% (8)

16% (98)

15% (93)

4% (22)

63% (383)

100,0% (604)

 

Hvor enig er du i nedenstående påstande om filterkaffe?

 

Helt enig

Delvis enig

Delvis uenig

Helt uenig

Ved ikke

I alt

Kaffe reducerer risikoen for type 2 diabetes

8% (47)

19% (112)

9% (52)

17% (104)

48% (289)

100% (604)

 

“Rigtige svar”

 (uddrag fra rapport “Kaffe, sundhed og sygdom” fra Vidensråd for Forebyggelse, 2012, Kjeld Hermansen et al – www.vidensraad.dk )

Indtag af koffeinfri og koffeinholdig kaffe har i observerende undersøgelser vist en overbevisende beskyttende sammenhæng med udvikling af type 2-diabetes svarende til en risikoreduktion på ca. 25 %. For hver ekstra kop kaffe der drikkes – op til 6-8 kopper om dagen – ses en 5-10 % lavere relativ risiko for udvikling af type 2-diabetes.

Kaffens positive indflydelse på risikoen for type 2-diabetes ses både efter indtagelse af filterkaffe såvel som kogekaffe. Den positive effekt optræder både hos kvinder og mænd og hos folk med forskellig etnicitet, fx europæere, amerikanere (såvel hvide som afroamerikanere), japanere og kinesere.

Mekanismen bag den positive sammenhæng mellem kaffeindtag og risiko for type 2 diabetes er ikke klarlagt. Det er usandsynligt, at koffein spiller en central rolle, mens andre bioaktive komponenter muligvis påvirker glukosestofskiftet gunstigt.


Gravide

Hvilke råd vil du give nedenstående patienter med hensyn til deres kaffeindtag?

 

 

Drik helst ikke kaffe

Drik højst 1-2 kopper/dag

Drik højst 3-4 kopper/dag

Drik højst 4-5 kopper/dag

Vil ikke anbefale nogen restriktion i kaffeindtag

I alt

Til gravide

12% (75)

46% (227)

18% (108)

4% (21)

21% (127)

100,0% (608)

 

“Rigtige svar”

(uddrag fra rapport “Kaffe, sundhed og sygdom” fra Vidensråd for Forebyggelse, 2012, Kjeld Hermansen et al – www.vidensraad.dk )

Et dagligt koffeinforbrug <300 mg/dag (svarende til < 3 kopper kaffe) har ingen betydning for evnen til at opnå graviditet eller risikoen for spontan abort, dødfødsel, for tidlig fødsel eller reduceret fostervækst i observerende undersøgelser. Det er usikkert, om et større forbrug kan have betydning for negative graviditetsudfald.

Der findes kun en enkelt interventionsundersøgelse om sammenhængen mellem koffein, fødselsvægt og gestationsalder. Den viste, at en moderat reduktion i koffeinindtaget ikke havde nogen effekt på fødselsvægt eller gestationsalder.

Undersøgelser tyder ikke på, at koffein og kaffe (<300 mg koffein) har teratogen effekt, men ikke alle former for misdannelser er undersøgt.

 

Mave-tarm kræft

Hvilke råd vil du give nedenstående patienter med hensyn til deres kaffeindtag?

 

 

Drik helst ikke kaffe

Drik højst 1-2 kopper/dag

Drik højst 3-4 kopper/dag

Drik højst 4-5 kopper/dag

Vil ikke anbefale nogen restriktion i kaffeindtag

I alt

Til patienter med mave-tarm kræft

9% (54)

17% (103)

11% (67)

3% (16)

60% (360)

100,0% (600)

 

“Rigtige svar”

(uddrag fra rapport “Kaffe, sundhed og sygdom” fra Vidensråd for Forebyggelse, 2012, Kjeld Hermansen et al – www.vidensraad.dk )

En række metaanalyser peger på, at et moderat forbrug af kaffe på 3-4 kopper om dagen ikke øger risikoen for kræft for en række af de almindeligste kræftsygdomme (kræft i mave- sæk, brystkræft, prostatakræft, spiserørskræft, æggestokskræft og kræft i de øvre luftveje), men ser ud til at have en mulig beskyttende effekt, specielt i relation til lever, mundhule, svælg, livmoder samt tyk- og endetarm. Flere undersøgelser er imidlertid påkrævet, før der kan konkluderes endeligt på disse data.

Ifølge World Cancer Research Fund er der overbevisende evidens for, at der ikke er nogen sammenhæng mellem kaffeforbrug og risikoen for kræft i bugspytkirtlen og i nyrerne.

Regelmæssigt indtag af kaffe er associeret med en lavere samlet kræftrisiko i observerende undersøgelser.

Der er nogle data, der tyder på, at et meget højt forbrug af kaffe kan øge risikoen for blære- og lungekræft, men der mangler data fra ikke-rygere, så confounding fra rygning kan ikke udelukkes.

 

Demens

Hvilke råd vil du give nedenstående patienter med hensyn til deres kaffeindtag?

 

Drik helst ikke kaffe

Drik højst 1-2 kopper/dag

Drik højst 3-4 kopper/dag

Drik højst 4-5 kopper/dag

Vil ikke anbefale nogen restriktion i kaffeindtag

I alt

Til patienter med demens

2% (9)

13% (77)

11% (67)

2% (14)

72% (439)

100,0% (606)

 

“Rigtige svar”

 (uddrag fra rapport “Kaffe, sundhed og sygdom” fra Vidensråd for Forebyggelse, 2012, Kjeld Hermansen et al – www.vidensraad.dk )

Flere observerende undersøgelser viser en tendens i retning af, at indtagelse af kaffe er associeret med en mindsket risiko for demens, kognitiv svækkelse over tid og let kognitiv svækkelse. Resultaterne er dog langt fra entydige, og der er behov for mere forskning på området.

Andre neuropsykiatriske sygdomstilstande:

Indtag af kaffe har i observerende undersøgelser vist en overbevisende beskyttende sammenhæng med Parkinsons sygdom svarende til en risikoreduktion på ca. 25 %.

Tilsvarende er kaffe i de fleste observerende undersøgelser associeret med en mindsket risiko for udvikling af Alzheimers sygdom. Den beskyttende effekt af kaffe kan typisk påvises ved at sammenligne grupper med et dagligt forbrug (uanset mængde) med grupper, der aldrig eller sjældent drikker kaffe.

Resultater fra interventionsstudier vedrørende en eventuel terapeutisk effekt af kaffe på Alzheimers sygdom, Parkinsons sygdom eller andre demensgivende sygdomme hos mennesker foreligger ikke.

 

Dehydrering

Hvilke råd vil du give nedenstående patienter med hensyn til deres kaffeindtag?

 

 

Drik helst ikke kaffe

Drik højst 1-2 kopper/dag

Drik højst 3-4 kopper/dag

Drik højst 4-5 kopper/dag

Vil ikke anbefale nogen restriktion i kaffeindtag

I alt

Til patienter i risiko for dehydrering

14% (84)

33% (196)

14% (85)

4% (23)

36% (215)

100,0% (603)

 

 

Hvor enig er du i nedenstående påstande om filterkaffe?

 

Helt enig

Delvis enig

Delvis uenig

Helt uenig

Ved ikke

I alt

Kaffe har klinisk betydende vanddrivende effekt

17% (101)

44% (265)

16% (97)

16% (100)

7% (45)

100% (608)

 

 “Rigtige svar”

 • Nyere videnskabelig evidens bekræfter, at et moderat forbrug af koffeinholdige drikke, ikke medfører dehydrering. Ud fra de ganske få studier der er lavet med kaffe er der ikke evidens for råd om at undgå moderate mængder kaffe for at opretholde en adækvat væskebalance. Se uddybende information her

 

Kognitive funktioner

 

Helt enig

Delvis enig

Delvis uenig

Helt uenig

Ved ikke

I alt

Kaffe virker opkvikkende

73% (446)

26% (156)

1% (3)

0% (2)

1% (3)

100% (610)

Kaffe virker præstationsfremmende

24% (145)

44% (269)

13% (78)

4% (26)

15% (91)

100% (609)

 

“Rigtige svar”

(uddrag fra rapport “Kaffe, sundhed og sygdom” fra Vidensråd for Forebyggelse, 2012, Kjeld Hermansen et al – www.vidensraad.dk )

Kaffedrikkere, der i en kortere periode har været uden kaffe, oplever på kort sigt en øgning i det kognitive præstationsniveau inden for områder som reaktionshastighed, årvågenhed, selektiv opmærksomhed og koncentration efter en koffeindosis svarende til indholdet i 1–5 kopper kaffe. Det er muligt, at den tilsyneladende præstationsfremmende effekt primært afspejler, at koffein afhjælper træthed og andre negative kognitive virkninger forbundet med koffeinabstinens.

Koffein synes ikke at have nogen specifik effekt på indlæring eller hukommelse.

 

Kan kaffe nydes med god samvittighed?

Hvor enig er du i nedenstående påstande om filterkaffe?

 

Helt enig

Delvis enig

Delvis uenig

Helt uenig

Ved ikke

I alt

Kaffe er samlet set en drik man kan drikke med god samvittighed

51% (310)

38% (233)

9% (52)

1% (6)

2% (10)

100% (611)

Kaffe indeholder koffein og dermed en drik man skal begrænse indtag af

15% (94)

37% (226)

24% (146)

21% (127)

3% (18)

100% (611)

Samlet set har kaffe stort set ingen negativ indflydelse på helbredet – på enkelte områder tyder det endda på, at der kan være positive effekter

28% (168)

40% (242)

18% (109)

4% (22)

11% (69)

100% (610)

 

“Rigtige svar”

(uddrag fra rapport “Kaffe, sundhed og sygdom” fra Vidensråd for Forebyggelse, 2012, Kjeld Hermansen et al – www.vidensraad.dk )

Samlet konklusion fra ovenstående rapport:

Rapporten konkluderer således samlet, at et moderat indtag på 3-4 kopper kaffe om dagen har en overbevisende beskyttende effekt mod udvikling af type 2-diabetes og Parkinsons sygdom. Nyere studier tyder også på, at kaffe kan mindske risikoen for blodprop og blødning i hjernen. Andre studier peger i retningen af, at et kaffeindtag sænker den samlede kræftrisiko og beskytter mod Alzheimers sygdom, selvmord og depression samt kræft i mundhule, svælg, lever, tyk- og endetarm samt livmoder, men her er der brug for mere forskning. Der er desuden nogle få grupper, dvs. personer med en angstlidelse, gravide og personer, der har en lavt kalciumindtag, der skal være lidt varsomme med kaffeindtaget.

Modtag nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbrev, når der er noget nyt om kaffe og helbred.